Portal Biogospodarki Wiejskiej

„Biogospodarka obejmuje te elementy gospodarki, które wykorzystują odnawialne biologiczne zasoby pozyskiwane z wód i gruntów — np. uprawy, lasy, ryby, zwierzęta i mikroorganizmy — do wytwarzania żywności, materiałów i energii” (Komisja Europejska, DG ds. Badań Naukowych i Innowacji). Innowacyjna i efektywnie wykorzystująca zasoby biogospodarka może zapewniać możliwości gospodarcze producentom oraz przedsiębiorstwom na obszarach wiejskich, jednocześnie utrzymując bioróżnorodność i zmniejszając emisję gazów cieplarnianych (GHG).

Portal ten jest częścią prac grupy tematycznej ENRD poświęconej „Popularyzowaniu biogospodarki”, a jego zawartość dotyczy wyzwań i okazji związanych z biogospodarką na obszarach wiejskich. Używaj poniższych przycisków, żeby przeglądać zawartość portalu i dzielić się swoimi doświadczeniami.

 

W obiektywie

 

 

 

 

/file/bioeconomy-portal-footherpng_plbioeconomy-portal-foother.png