Integracja społeczna

Polityka i strategiaŹródła informacjiProjektyZasoby ENRDWydarzeniaNawiąż kontakt z innymi

Jednym z priorytetów roboczych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) w okresie programowania 2014–2020 jest "promowanie integracji społecznej na obszarach wiejskich oraz uzupełniające działania tematyczne".

Zagadnienie to łączy się bezpośrednio z Priorytetem 6 unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich dotyczącym "promowania społecznej integracji, zmniejszania ubóstwa oraz rozwijania gospodarki na obszarach wiejskich".