Łańcuchy dostaw żywności i napojów

„Łańcuchy dostaw żywności i napojów” to jeden z podtematów poruszanych w opracowaniu tematycznym ENRD dotyczącym „Inteligentnych i konkurencyjnych obszarów wiejskich”. Odnosi się on bezpośrednio do Priorytetu 3 unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie „poprawy organizacji łańcucha żywności, w tym przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, dobrostanu zwierząt oraz zarządzania ryzykiem w rolnictwie”.

Główne wątki poruszane w ramach tego podtematu to:

  • tworzenie wartości dodanej w całym łańcuchu dostaw;
  • zatrzymywanie wartości dodanej na obszarach wiejskich;
  • poszerzanie rynków wiejskich i tworzenie „wiejskich obszarów docelowych”;
  • polityki dotyczące żywności i dostęp do rynków miejskich;
  • dostęp do rynku dla żywności publicznej;
  • podejścia do inteligentnej specjalizacji.

 

 

Dodatkowe informacje: