Europejski Zielony Ład na obszarach wiejskich

/file/25447_plheader_edg.png

Europejski Zielony Ład na obszarach wiejskich jest nowym zagadnieniem, nad którym aktualnie pracuje ENRD w ramach opracowania tematycznego "Ekologizacja gospodarki wiejskiej".

Specjalna grupa tematyczna (TG) będzie działać od września 2020 do lipca 2021 r., jako inspirowana przez interesariuszy platforma wymiany poglądów na temat roli Europejskiego Zielonego Ładu (EGD). Grupa tematyczna będzie opierać się na praktycznych doświadczeniach z realizacji obecnych PROW, jak również na dotychczasowych pracach tematycznych dotyczących działań na rzecz klimatu na obszarach wiejskich i biogospodarki oraz będzie gromadzić i dostarczać użyteczne wskazówki i pomysły dotyczące programowania interwencji ekologicznych w ramach przyszłych planów strategicznych WPR.

Główny nacisk zostanie położony na elementy EGD (np. strategia "Od pola do stołu", strategia na rzecz bioróżnorodności) związane z realizacją trzech szczegółowych celów WPR po 2020 w zakresie klimatu i środowiska: działania klimatyczne, dbałość o środowisko oraz ochrona krajobrazów i bioróżnorodności.

Grupa robocza będzie dążyć do włączenia szerokiego kręgu interesariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w planowanie strategiczne WPR lub zainteresowanych tym tematem.  

Ta strona zawiera wszystkie informacje na temat spotkań grupy tematycznej i związanych z nimi zagadnień tematycznych i będzie regularnie aktualizowana.

Jeśli są Państwo zainteresowani jakimś konkretnym aspektem Europejskiego Zielonego Ładu na obszarach wiejskich, prosimy o kontakt pod adresem greendeal@enrd.eu.