Biogospodarka

„Popularyzowanie biogospodarki” to zagadnienie, nad którym aktualnie pracuje ENRD w ramach opracowania tematycznego „Ekologizacja gospodarki wiejskiej”.

Grupa tematyczna (GT) będzie zajmować się tym zagadnieniem od września 2018 r. do lipca 2019 r. Głównym zadaniem GT jest promowanie tworzenia zróżnicowanych łańcuchów wartości biogospodarki na obszarach wiejskich w celu stymulowania wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz jednoczesnej ochrony ekosystemów.

 W tym zakresie GT będzie przede wszystkim:

  • Analizować krajowe i regionalne strategie biogospodarki;
  • Zapoznawać się z istniejącymi istotnymi inicjatywami państw członkowskich UE;
  • Analizować możliwości rozwijania modeli biznesowych o charakterze biologicznym na obszarach wiejskich, a także wykonalnych rozwiązań pozwalających przezwyciężyć istniejące bariery;
  • Promować praktyków w dziedzinie budowania sieci zajmujących się tym zagadnieniem;
  • Formułować rekomendacje dotyczące wspierania rozwoju zrównoważonej biogospodarki w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.

Informacje o spotkaniach grup tematycznych oraz ich rezultatach będą regularnie zamieszczane w tym miejscu.

Chcesz zostać członkiem grupy tematycznej? Zgłoszenia prosimy kierować tutaj.

Zapraszamy do Portalu Biogospodarki Wiejskiej ENRD poświęconego kwestiom polityki oraz inspirujących projektów z całej Europy.
 

Grupa Tematyczna (GT)