Wymiana pokoleń

Wymiana pokoleń w kontekście rozwoju obszarów wiejskich to coś więcej niż tylko obniżenie przeciętnego wieku rolników w UE. To również umożliwienie swobodnego dostępu do technologii wspierających zrównoważone rolnictwo w Europie dla nowego pokolenia wysoko wykwalifikowanych młodych rolników.

Młodzi rolnicy mogą się realnie przyczyniać do podnoszenia dobrobytu obszarów wiejskich, wzmacniania wiejskich łańcuchów wartości, a także inwestowania w rentowność i witalność wsi, pomagając w ten sposób realizować trzy spośród dziesięciu elementów Deklaracji z Cork 2.0 z września 2016 r.

Jednak młodzi ludzie chcący rozpocząć swoją przygodę z rolnictwem muszą stawić czoła wyzwaniom związanym z dostępem do gruntów, finansów, wiedzy oraz szkoleń.

W tym zakresie Punkt Kontaktowy ENRD wspiera wymianę pokoleń poprzez działania tematyczne takie jak:

  • określanie sposobów skutecznego wdrażania poszczególnych środków programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) w celu ułatwiania dostępu do gruntów, finansów, szkoleń i wiedzy;
  • wspieranie współpracy i wymiany informacji między przedstawicielami krajowych sieci obszarów wiejskich (KSOW) a młodymi rolnikami i osobami rozpoczynającymi działalność rolniczą.

W poniższych sekcjach znajdują się rozmaite zasoby ENRD, unijne oraz krajowe dotyczące wymiany pokoleń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich Europy.

Zapraszamy również do zapoznania się z powiązanymi materiałami na temat Integracji społecznej.