Witamy w Portalu młodzieży i młodych rolników!

Zmiany demograficzne i malejąca populacja obszarów wiejskich są ważnym zagadnieniem w wielu krajach członkowskich UE i istotnie wpływają na sytuację gospodarczą tych obszarów. Działania na rzecz pozostania młodych ludzi na obszarach wiejskich stanowią więc priorytet dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Młodzi rolnicy, którzy stanowią w UE tylko 6% osób aktywnych zawodowych w rolnictwie, odgrywają ważną rolę w utrzymaniu żywotności obszarów wiejskich.

Unijne wsparcie dla młodych rolników obejmuje jedno działanie przeznaczone specjalnie dla nich – „Ułatwianie startu młodym rolnikom”. Działanie to finansowane jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFFROW). Wsparcie to pomaga młodym ludziom w pokonaniu trudności, z którymi spotykają się próbując prowadzić działalność w sektorze rolnym, zachęca ich do mieszkania i pracy na obszarach wiejskich, tworzy nowe miejsca pracy oraz sprzyja rozwojowi usług, które mogą przyczynić się do poprawy społecznej i gospodarczej żywotności obszarów wiejskich.

W wielu krajach członkowskich istnieje szeroki wybór innych działań wspierających młodych ludzi z obszarów wiejskich. Zaliczają się do nich szkolenia, tworzenie usług i wspieranie lepszego przepływu informacji.

W niniejszym portalu zamieszczono istotne informacje i zasoby dotyczące wsparcia dla młodych rolników i młodzieży z obszarów wiejskich w UE.

Jeżeli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji lub podzielić się z nami swoją wiedzą, pomysłami i sugestiami, prosimy o kontakt: info@enrd.eu