dsp_decreas_text dsp_increase_text

De gateway voor jongeren en jonge boeren

 

Demografische verandering en een afnemende plattelandsbevolking zijn belangrijke kwesties in de meeste EU-lidstaten en beïnvloeden in hoge mate de economische prestaties van een groot aantal plattelandsgebieden. Het ondersteunen van een voortdurende aanwezigheid van jongeren in plattelandsgebieden is daarom een belangrijke prioriteit voor het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU.

Om plattelandsgebieden in stand te houden, is de rol van jonge boeren, die slechts 6 % van de actieve landbouwers in de EU uitmaken, van cruciaal belang.

Deze ENPO-gateway verschaft relevante informatie en hulpbronnen in verband met ondersteuning die wordt geboden aan jonge boeren en jongeren in plattelandsgebieden in de EU.

Link naar de gateway en, fr, de, it, pl, es