dsp_decreas_text dsp_increase_text

Nuoriso- ja Nuoret viljelijät -portaali

 

Väestörakenteen muutokset ja maaseutuväestön väheneminen ovat tärkeitä kysymyksiä useimmissa EU:n jäsenmaissa ja ne vaikuttavat merkittävästi monien maaseutualueiden talouden suorituskykyyn. Maaseutualueiden nuorten tukeminen on sen vuoksi ensiarvoisen tärkeää EU:n maaseudun kehittämispolitiikalle.

Maaseutualueiden elossa pitämiseksi nuorten viljelijöiden (joiden osuus EU:n maatalousväestöstä on vain 6 %) rooli on ratkaisevan tärkeä.

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston portaali sisältää tärkeää tietoa ja opastusta nuorille viljelijöille ja nuorisolle tarjolla olevasta tuesta EU:n maaseutualueilla.

Linkki portaaliin en, fr, de, it, pl, es