Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Witaj w portalu badań naukowych i innowacji

Badania naukowe i innowacje są ważnym czynnikiem rozwoju obszarów wiejskich. Ich znaczenie będzie rosło, ponieważ stanowią one istotę strategii Europa 2020 , której celem jest inteligentny i zrównoważony wzrost, sprzyjający włączeniu społecznemu.

Badania naukowe i innowacje są ściśle ze sobą powiązane. W badania naukowe, które są często przyczynkiem do powstania innowacji, zaangażowanych jest wiele podmiotów, od ośrodków akademickich po sektor prywatny. Podmioty te współpracują przy różnych inicjatywach i projektach, ale wymaga to zazwyczaj wsparcia i zachęty ze strony instytucji publicznych oraz organizacji.

Z drugiej strony innowacje mogą przyczyniać się nie tylko do postępu technologicznego, ale również do rozwoju społecznego, gospodarczego i środowiskowego. Transfer wiedzy wspiera proces innowacji poprzez informowanie firm, organizacji i osób prywatnych o najnowszych osiągnięciach, a także umożliwiając im wymianę wiedzy na temat nowych praktyk, które mogą przyczynić się do istotnych przemian.

Przy pomocy tego portalu ENRD próbuje rozwijać bardziej aktywne powiązania z członkami społeczności wiejskich, którzy zaangażowani są w badania naukowe i innowacje – w tym z innowatorami, naukowcami, grantodawcami, a także końcowymi użytkownikami badań. Portal dostarcza informacji, począwszy od organów UE, które skupiają się na projektach dotyczących badań naukowych i innowacji, po odpowiednie studia, publikacje i materiały audiowizualne.

 

Ostatnia aktualizacja: 27/06/2014 | Początek

Oświadczenie o ochronie prywatności