Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Materiały audiowizualne

W tym dziale zamieszczono różne materiały audiowizualne promujące transfer wiedzy i innowacji, w tym również filmy wideo przygotowane w ramach różnych inicjatyw z zakresu polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.

The virtual supermarket – for disseminating developments in agri-food R&D (AgriFoodResults)
Film ten pokazuje, w jaki sposób „Web3D Knowledge Hot Spot” (trójwymiarowy punkt dostępu do wiedzy) przekazuje małym i średnim przedsiębiorstwom wiedzę i wskazówki na temat wyników badań oraz informacje o nowych produktach i procesach w przyjaznej dla użytkownika formie. Wszystko odbywa się poprzez kliknięcie myszką w „supermarkecie spożywczym” – wirtualnym supermarkecie wiedzy na temat nowych produktów żywnościowych.
Inicjatywa: AgriFoodResults

 

The Welfare Quality Story – Introduction (Animal Farm Life)
Film ten przedstawia podstawowe informacje na temat projektu Welfare Quality®, jego celów i metodologii oraz rezultatów wynikających ze współpracy 44 instytucji i uniwersytetów (z 13 europejskich i 4 latynoamerykańskich krajów), które wsparły go wiedzą specjalistyczną. Program miał na celu przygotowanie europejskich standardów dla oceny dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz stworzenia systemu informacji o produktach, jak również opracowanie praktycznych strategii poprawy dobrostanu zwierząt. Standardy oceny dobrostanu zwierząt w gospodarstwach rolnych oraz systemy informacji zostały przygotowane w oparciu o zgłaszane przez konsumentów zapotrzebowanie, rynkowe uwarunkowania dla sprzedawców oraz silne naukowe podstawy.
Inicjatywa: Animal Farm Life

 

Time to think about GMO again (EuropaBio)
Dlaczego nadszedł czas, aby w Europie znowu zastanowić się nad GMO? W ramach większego społecznego zaangażowania, EuropaBio przygotowała nową broszurę zatytułowaną „Nauka nie fikcja: Czas znowu zastanowić się nad GMO”, która stanowi podsumowanie dotychczasowej dyskusji na temat GMO w Europie. Poruszono w niej problemy związane z zaakceptowaniem tego, co działo się w przeszłości, omówiono proces przekonywania do posługiwania się faktami, a także zaprezentowano rolę naukowców, polityków, łańcuchów żywności, mediów i innych interesariuszy w ostatnich 20 latach.
Organizacja: EuropaBio

Ostatnia aktualizacja: 27/06/2014 | Początek

Oświadczenie o ochronie prywatności