Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Materiały Audiowizualne

W tym dziale zamieszczono różne materiały audiowizualne, które dotyczą zagadnień związanych z innowacjami i badaniami naukowymi z zakresu rozwoju obszarów wiejskich, w tym również filmy wideo przygotowane w ramach różnych inicjatyw z zakresu polityki rolnej i rozwoju obszarów wiejskich.

 

How food shapes our cities (purefoodlinks.eu)
Obejrzyj wystąpienie Carolyn Steel w ramach TED. Carolyn jest blogerką z PUREFOOD-FOODLINKS – blogu poświęconego zrównoważonej żywności. Jej przemówienie, przeplatane ilustracjami, dotyczy niezwykłego wpływu produkcji i dystrybucji żywności na sposób życia ludzi w miastach. Wystąpienie kończy się stwierdzeniem, że żywność i jej dystrybucja powinny mieć jeszcze większy wpływ na nasz sposób życia w miastach – jako koncepcyjne i planistyczne narzędzie do kształtowania świata w inny sposób.
Inicjatywa: Easy to Digest (The PUREFOOD-FOODLINKS Sustainable Food Blog)

 

Limburg Molasses (Foodlinks)
Film ten opowiada o Mart Vandewall, lokalnym producencie syropu, który otrzymał tytuł holenderskiego „bohatera smaku” 2010 (Hero of Taste) i został zaproszony przez organizację Slow Food do wzięcia udziału w międzynarodowej wystawie Salone del Gusto w Turynie. Mart Vandewall w procesie wytwarzania tradycyjnego syropu wykorzystuje owoce z tradycyjnych sadów. Są one od wielu wieków bardzo typowym elementem krajobrazu w regionie Maastricht-Valkenburg. Ten wytwarzany ręcznie syrop jest sprzedawany mieszkańcom miast, którzy odwiedzają to miejsce w celach wypoczynkowych. Dochody uzyskiwane z produkcji syropu pozwalają na zachowanie tego cennego tradycyjnego krajobrazu oraz umożliwiają tworzenie nowych miejsc pracy dla młodych przedsiębiorców.
Inicjatywa: Foodlinks

 

City, Countryside & Food (Foodlinks)
W wyniku skutecznej polityki władz regionalnych dotyczącej rolnictwa miejskiego na obszarze Maastricht w Holandii, odbyło się tam sympozjum pt. „Miasto, wieś i żywność”. Aby zbliżyć do siebie producentów i konsumentów oraz zachęcić do produkcji żywności lokalnej w regionie Maastricht-Valkenburg, grupa ludzi zaangażowana w projekt o nazwie „Geusselt Group” zorganizowała warsztaty. W listopadzie 2009 roku w Maastricht doszło do spotkania około 60 osób, które dyskutowały o tym, w jaki sposób w regionie południowej Limburgii stworzyć można wspólnotę żywnościową. Wśród uczestników znaleźli się lokalni producenci żywności, konsumenci, przedstawiciele prowincji Limburgia, kilku gmin, Szkoły Hotelarskiej z Maastricht, biur turystycznych oraz sektora hotelarskiego. W ramach wprowadzenia do tematu, uczestnicy obejrzeli krótki, przykuwający uwagę film, w którym lokalni producenci i konsumenci omawiali bieżące problemy związane z produkcją i dystrybucją żywności.
Inicjatywa: Foodlinks

Ostatnia aktualizacja: 27/06/2014 | Początek

Oświadczenie o ochronie prywatności