Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Środowisko Naturalne

Zmiany Klimatyczne

Wprowadzenie

Zmiany klimatyczne stanowią zagrożenie, ale również szansę dla europejskiego rolnictwa, leśnictwa i sektorów związanych z rolnictwem. Aby uzyskać więcej informacji na temat zmian klimatycznych i rolnictwa, kliknij tutaj.

Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na poziomie regionalnym i narodowym oferują wsparcie, którego celem jest zmierzenie się zarówno z przyczynami, jak i z konsekwencjami zmian klimatycznych. Jeszcze w okresie przed Przeglądem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), „Health Check” i przyjęciem w 2008 r. Europejskiego Planu Naprawy Gospodarczej (EPNG), PROW na lata 2007-2013 zawierał szeroki wachlarz narzędzi, których podstawowym zadaniem było bezpośrednie i pośrednie wsparcie działań związanych z trzema głównymi aspektami zmian klimatu: łagodzeniem, adaptacją oraz energią odnawialną.

W wyniku Przeglądu WPR „Health Check” oraz przyjęcia EPNG, przeznaczono dodatkowe fundusze na działania związane ze zmianami klimatycznymi. Wprowadzono także zmiany w PROW, co powinno przyczynić się do dalszej redukcji emisji gazów cieplarnianych, które wytwarza europejskie rolnictwo. Zwiększenie budżetu przyczyni się do poprawy zdolności obszarów wiejskich w Europie do przeciwstawienia się efektom zmian klimatycznych.

ENRD przeprowadziła w 2010 r. przekrojowe badanie, którego celem było określenie sposobu, w jaki zagadnienia związane ze zmianami klimatycznymi zostały uwzględnione w PROW na poziomie Państw Członkowskich. Poniżej zamieszczono wyniki badania przedstawione w formie syntetycznych raportów dla poszczególnych Państw Członkowskich.

Dostępny jest również syntetyczny raport dla wszystkich 27 Państw Członkowskich.

View videoObejrzyj film wideo na temat łagodzenia zmian klimatycznych na obszarach wiejskich w Europie.

 

Kraj Profil
Raport syntetyczny: [PDF ]
Flag of Austria Austria [PDF ]
Flag of Belgium Belgia [PDF ]
Flag of   Bulgaria Bułgaria [PDF ]
Flag of Cyprus Cypr [PDF ]
Flag of Czech   Republic Czechy [PDF ]
Flag of Denmark Dania [PDF ]
Flag of Estonia Estonia [PDF ]
Flag of Finland Finlandia [PDF ]
Flag of France Francja [PDF ]
Flag of Germany Niemcy [PDF ]
Flag of Greece Grecja [PDF ]
Flag of Hungary Węgry [PDF ]
Flag of Ireland Irlandia [PDF ]
Flag of Italy Włochy [PDF ]
Flag of Latvia Łotwa [PDF ]
Flag of   Lithuania Litwa [PDF ]
Flag of   Luxembourg Luksemburg [PDF ]
Flag of Malta Malta [PDF ]
Flag of The   Netherlands Holandia [PDF ]
Flag of Poland Polska [PDF ]
Flag of   Portugal Portugalia [PDF ]
Flag of Romania Rumunia [PDF ]
Flag of   Slovekia Słowacja [PDF ]
Flag of   Slovenia Słowenia [PDF ]
Flag of Spain Hiszpania [PDF ]
Szwecja [PDF ]
Flag of the United Kingdom Zjednoczone Królestwo [PDF ]