dsp_decreas_text dsp_increase_text

Ympäristö

Ilmastonmuutos

Johdanto

Ilmastonmuutos sisältää sekä uhkia että mahdollisuuksia Euroopan maataloudelle, metsätaloudelle ja maaseutualueille. Napsauttamalla tästä saa lisätietoja ilmastonmuutoksesta ja maataloudesta.

Maaseudun kehittämisohjelmat alueellisella ja kansallisella tasolla tarjoavat tärkeää tukea auttaen käsittelemään ilmastonmuutoksen sekä syitä että seurauksia. Ennen yhteisen maatalouspolitiikan suorittamaa ”Terveystarkastusta” ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa vuonna 2008, alkuperäiset maaseudun kehittämisohjelmat ohjelmakaudelle 2007–13 sisälsivät laajan valikoiman toimenpiteitä, jotka kohdistuivat suoraan tai välillisesti ilmastotoimien kolmeen pääulottuvuuteen, nimittäin ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, sen lieventämiseen ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiseen.

Yhteisen maaseutupolitiikan terveystarkastuksen ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman sekä näiden seurauksena aiheutuvien maaseudun kehittämisohjelmien korjausten ansiosta lisärahoituksen kohdistaminen ilmastotoimiin edesauttaa vähentämään Euroopan maatalouden kasvihuonepäästöjä. Maaseudun kehittämisohjelman saama budjettituki ilmastotoimia varten lisää myös Euroopan kykyä selviytyä ilmastomuutoksen vaikutuksista.

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkosto suoritti vuonna 2010 kartoituksen, kuinka ilmastonmuutoksen ongelmaan oli puututtu maaseudun kehittämisohjelmissa jäsenvaltiotasolla. Tämän kartoitustutkimuksen tulokset ovat nähtävissä alla olevista kunkin jäsenvaltion yhteenvetoasiakirjoista.

EU:n kaikkien 27 jäsenvaltion synteesiraportti on myös saatavissa

View video

 

MaaProfiili
EU-27 jäsenvaltioiden synteesiraportti: [PDF ]
Flag of Austria Itävalta [PDF ]
Flag of Belgium Belgia [PDF ]
Flag of  Bulgaria Bulgaria [PDF ]
Flag of Cyprus Kypros [PDF ]
Flag of Czech  Republic Tšekin tasavalta [PDF ]
Flag of Denmark Tanska [PDF ]
Flag of Estonia Viro [PDF ]
Flag of Finland Suomi [PDF ]
Flag of France Ranska [PDF ]
Flag of Germany Saksa [ PDF ]
Flag of Greece Kreikka [PDF ]
Flag of Hungary Unkari [PDF ]
Flag of Ireland Irlanti [PDF ]
Flag of Italy Italia [PDF ]
Flag of Latvia Latvia [PDF ]
Flag of  Lithuania Liettua [PDF ]
Flag of  Luxembourg Luxemburg [PDF ]
Flag of Malta Malta [PDF ]
Flag of The  Netherlands Alankomaat [PDF ]
Flag of Poland Puola [PDF ]
Flag of  Portugal Portugali [PDF ]
Flag of Romania Romania [PDF ]
Flag of  Slovekia Slovakia [PDF ]
Flag of  Slovenia Slovenia [PDF ]
Flag of Spain Espanja [PDF ]
Ruotsi [PDF ]
Flag of the  United Kingdom Yhdistynyt kuningaskunta [PDF ]