dsp_decreas_text dsp_increase_text

Yrittäjyys

Maaseudun rahoitus

Rajoitettu mahdollisuus taloudelliseen tukeen (mukaan lukien edulliset lainat ja sijoituspääoma) on yksi suurimmista esteistä maaseudun yrittäjyydelle ja liiketoiminnalle koko Euroopan unionin alueella. Maaseutuyritysten ”taloudellisesta syrjäytymisestä” on viime vuosina kirjoitettu paljon ja siihen liittyy koko kansantalouden ja maaseutukohtaisten tekijöiden yhdistelmä.

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston toiminta

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston Maaseudun rahoituksen toimintaryhmä (Rural Finance Task Force, RFTF) perustettiin huhtikuussa 2011 kansallisten maaseutuverkostojen kokouksessa, joka järjestettiin Bad Schandaussa, Saksassa (napsauttamalla tästä saa lisätietoja).

Maaseudun rahoituksen toimintaryhmä on kansallisten maaseutuverkostojen yhteinen toimielin, joka toimii Kansallisen maaseutuverkoston maaseutuyrittäjyyden hankkeen alaisuudessa. Hankkeen kokonaistavoitteena on määrittää ja edistää toteutuskelpoisia strategioita ja toimia vastaamaan maaseutualueiden taloudellisten muutosten haasteisiin.

Maaseudun rahoituksen toimintaryhmä suoritti touko-kesäkuussa 2011 tutkimuksen maaseudun olemassa olevista rahoituskeinoista, tutkimuksen tulokset esiteltiin Brysselissä 29. kesäkuuta 2011 järjestetyssä seminaarissa. Päivitetty raportti toimintaryhmän työn edistymisestä sekä toimintasuunnitelma tulevasta työstä esiteltiin Kansallisten maaseutuverkostojen kolmannessatoista kokouksessa, joka pidettiin Haagissa, Hollannissa 10. marraskuuta 2011 (Väliraportti) – (lisätietoja tästä).

Loppuraportti Final Report [PDF] Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston maaseudun yrittäjyyshankkeesta: Maaseudun rahoituksessa pyritään saattamaan rahoitusjärjestelymekanismit paremmin mikro- ja pk-yritysten saataville Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston maaseutuyrittäjyyshankkeen väliaikaisen raportin tulosten perusteella: Maaseudun rahoitus, laatinut Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspiste (ENRD Contact Point) lokakuussa 2011.

Loppuraportin tutkimustulokset sekä neuvottelut nykyisistä ja tulevista rahoitusjärjestelymekanismeja koskevista lakiehdotuksista esiteltiin kansallisten maaseutuverkostojen neljännessätoista kokouksessa, joka järjestettiin Thessalonikissa, Kreikassa 2. helmikuuta 2012. (Napsauttamalla tästä saat lisätietoja).

Latvian kansallinen maaseutuverkosto järjesti Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspisteen tuella seminaarin “Rahoitusjärjestelyjen asettaminen paremmin mikroyritysten saataville” 28. kesäkuuta 2012 Riikassa, Latviassa. (Napsauttamalla tästä saa lisätietoja).

Seminaarin tavoitteena oli koota yhteen eri sidosryhmien edustajia, joilla on intressit luotonhankintaan maaseutualueilla. Tämä seminaari tarjosi ainutlaatuisen tilaisuuden keskusteluihin, joilla edesautetaan nykyisten ja tulevien rahoitusjärjestelymekanismien sääntöjen määrittämistä ja parantamista.

Koordinointikomitean seminaari rahoitusjärjestelymekanismeista – perjantaina 26. lokakuuta 2012

Tämän seminaarin tavoitteena oli lisätä tietoisuutta maaseudun kehitysohjelmien sidosryhmien keskuudessa mahdollisuuksista rahoitusjärjestelymekanismien keinojen kehittämiseen ja hyödyntämiseen, jotta Euroopan maaseudun maatalousrahaston (maaseuturahasto) mahdollisuuksia Euroopan maaseutualueiden kehittämiseen voidaan parantaa.

Esitykset ja keskustelut hyödyntävät EU:n eri rahastojen ja ohjelmien kokemuksia ja toivat esiin tärkeitä näkökohtia, jotka on saatu rahoitusvälineiden koordinoinnista paikallisella, alueellisella ja kansallisella tasolla. Seminaarissa kerrottiin myös tuoreimmat tiedot rahoitusvälineiden ehdoista yhteisen strategiakehyksen (Common Strategic Framework, CSF) puitteissa, mukaan lukien säännösten muutokset ja niiden tulevat vaikutukset.

EU Rural Review -lehti, numero 13. ”Maaseudun kehittämisen rahoitusvälineet: uusia mahdollisuuksia talous- ja rahoituskriisin voittamiseksi”

Taustatietoja ja linkkejä

Lisätietoja saa napsauttamalla tästä.