Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)

Pozostałe ważne informacje nt. CLLD

Powiązania miejsko-wiejskie i RURBAN (DG Regio)

UE wspólnie z krajami, regionami i innymi partnerami działa na rzecz rozwoju powiązań miejsko-wiejskich. Prawdziwie zintegrowane podejście do rozwoju musi wyjść poza wewnętrzną politykę miejską i tradycyjne zagadnienia związane z obszarami wiejskimi. Uwzględnić należy również obszary przyległe, zarówno miejskie, jak i wiejskie. Korzyści z silniejszej współpracy pomiędzy obszarami miejskimi i wiejskimi obejmują bardziej efektywne wykorzystanie ziemi oraz planowanie, lepszy dostęp do usług (np. transportu publicznego, służby zdrowia) oraz lepsze zarządzanie zasobami naturalnymi.

RURBAN (partnerstwo na rzecz zrównoważonego rozwoju miejsko-wiejskiego) to działanie przygotowawcze ustalone przez Parlament Europejski w 2010 r. i realizowane przez Komisję Europejską.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

 

Poprawa koordynacji pomiędzy funduszami unijnymi: współpraca pomiędzy LGD LEADER oraz LGR FARNET (FARNET, 18 czerwca 2012)

W ostatnim projekcie rozporządzenia Komisja Europejska wskazała, że cztery podstawowe fundusze powinny współpracować w kolejnym okresie programowania w celu wspierania „rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność”, który kontynuować będzie model LEADER. Komisja zgodziła się, że rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) „będzie ważnym narzędziem ... gdyż może zmobilizować i zaangażować lokalne społeczności i organizacje, jak również obywateli do realizowania krajowych i europejskich celów”. Obecnie, ponad sto lokalnych grup rybackich (LGR) działa wspólnie z lokalnymi grupami działania (LGD) LEADER na rzecz zrównoważonych ścieżek rozwoju na ich obszarach. Ich doświadczenia umożliwiają wyciągnięcie licznych wniosków na przyszłość.

Artykuł ten został również przetłumaczony dla włoskiej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Aby zapoznać się z wersją w języku włoskim, kliknij tutaj.

 

Wdrażanie rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w miastach (eksperci URBACT, P. Soto i inni, 29 lutego 2012) [PDF]

W jaki sposób rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD) może stać się ważnym narzędziem poprawy sytuacji w miastach? Opierając się na doświadczeniach URBACT, eksperci ds. rozwoju obszarów miejskich przedstawili w artykule pt. „Wdrażanie rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w miastach. Wnioski z URBACT” propozycje pierwszych rozwiązań w tym zakresie.

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.