Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rozwój kierowany przez lokalną społeczność (CLLD)

Klaster tematyczny KSOW ds. CLLD

Grupa robocza nr 2: Prezentowanie wartości dodanej podejścia CLLD w zakresie rozwiązywania kwestii społecznych, gospodarczych i środowiskowych

Grupa robocza nr 2 została utworzono podczas posiedzenia klastera ds. CLLD w Dijon w celu odpowiedzi na postulaty niektórych członków klastera dotyczących konieczności wzmocnienia świadomości interesariuszy w zakresie wartości dodanej LEADER i (przyszłego) podejścia CLLD.

Grupa robocza ds. prezentowania wartości dodanej podejścia CLLD zamierza do podniesienia świadomości interesariuszy w zakresie:

  • wartości dodanej LEADER i podejścia CLLD; a także
  • możliwości finansowania CLLD z wielu funduszy.