dsp_decreas_text dsp_increase_text

Paikallisyhteisöjen kehittämishankkeet (CLLD)

 

Käynnistyksestään lähtien Euroopan komission yhteisöaloitteena vuonna 1991 Paikallisen kehittämisen LEADER-lähestymistapa on tarjonnut EU:n maaseutuyhteisöille lähestymistavan, jolla paikalliset yhteistyökumppanit voivat rakentaa oman alueensa tulevaisuuden kehittämistä. LEADER-lähestymistapa on herättänyt suurta kiinnostusta paitsi EU:n sisällä myös sen ulkopuolella, eikä ainoastaan maaseutualueilla vaan myös kaupunki- ja rannikkoalueilla.

Ohjelman alkuaikoina LEADER sai rahoituksensa EU:n rakennerahastosta erillisenä yhteisöaloitteena. Se saavutti ”kypsyysvaiheensa” 2004–2006 ja on vuodesta 2007 lähtien saanut yhteisörahoituksen Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen.

Vaikka LEADER saa täyden tuen EU:n toimielimiltä ja sidosryhmiltä, havaittiin, että LEADER ei ole täyttänyt kattavasti potentiaaliaan integroida paikallisia tarpeita ja ratkaisuja paikallisiin kehittämisstrategioihin. Jotta paikallisten alueiden monialaiset tarpeet voidaan paremmin ottaa huomioon, on ehdotettu, että LEADER jatkaisi tulevaisuudessa Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) alaisuudessa, jolloin sillä on mahdollisuus käyttää paikallisia kehittämisstrategioiden rahastoja sekä myös muita EU-rahastoja.

Tässä monen rahaston yhteydessä LEADER-lähestymistapaa kutsutaan nimellä "Paikallisyhteisöjen kehittämishankkeet" (CLLD). Ohjelmakaudella 2014–2020 CLLD (LEADER) säilyy pakollisena osana maaseudun kehittämisohjelmia, jotka Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) rahoittaa ja mahdollisesti vaihtoehtoisesti Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Euroopan kalatalousrahasto (EKTR). Jotta varmistetaan johdonmukaisuus paikallisten strategioiden ja toimien yhdentämisessä, yhteisiä sääntöjä on noudatettava näille rahastoille yhteisen strategiakehyksen (Common Strategic Framework) mukaisesti.

Jos haluat tietää lisää CLLD:n toimintatavoista, tarkastele seuraavia tietolähteitä:

Euroopan komission AGRI-pääosaston (DG AGRI)

Aluepolitiikasta vastaava pääosasto (DG REGIO)

Kalastuksen ja meriasioiden pääosasto (DG MARE)