Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przeglad Obszarów Wiejskich UE

 

EU Rural Review to tematyczny magazyn informacyjny przeznaczony dla wszystkich interesariuszy ENRD. Porusza najistotniejsze, z punktu widzenia unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich, zagadnienia. W ramach kazdego z tematów, prezentowane sa liczne przyklady wdrazania tej polityki w calej UE. Magazyn jest dostepny w szesciu wersjach jezykowych (niemieckiej, angielskiej, hiszpanskiej, francuskiej, wloskiej i polskiej) w formie drukowanej lub pliku PDF.

Jezeli masz pomysl, jakie tematy powinny zostac poruszone w nastepnych numerach Rural Review, napisz do nas: news@enrd.eu

Numer 18 - Rolnictwo ekologiczne - maj 2014 r.

 

Istotą rolnictwa ekologicznego jest produkcja świeżej, smacznej i autentycznej żywności przy jednoczesnym poszanowaniu natury. Ta prosta idea mocno zakorzeniła się w Europie i doskonale się dalej rozwija, o czym świadczy fakt, że od 2008 r. sektor ten zwiększa swoje średnioroczne obroty o 8%.

W 18. numerze „Przeglądu obszarów wiejskich UE” zamieszczono najważniejsze informacje na temat współcześnie praktykowanego rolnictwa ekologicznego. Pokazano znaczenie ekologicznego podejścia w rolnictwie i gospodarce wiejskiej, a także jego szersze społeczne i środowiskowe korzyści. Przedstawiono również ewoluującą w tym zakresie politykę europejską, w tym szczegóły „Planu działania Komisji Europejskiej na rzecz przyszłości produkcji ekologicznej w Europie”, a także wskazano kierunek, który wyznacza on dla przyszłości sektora.

Numer katalogowy: KF-AJ-14-018-EN-N
Liczba stron: 44
Rozmiar pliku: 22056 KB
Rok wydania: 2014

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 18 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop

Numer 17 - Rolnictwo Rodzinne - listopad 2013 r.
Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła rok 2014 Międzynarodowym Rokiem Rolnictwa Rodzinnego . Celem tego działania jest promowanie, rozwijanie i wzmacnianie wszystkich typów rolnictwa rodzinnego, które uważane jest za wartościowy społecznie, wydajny i zrównoważony model rolnictwa.

 

Numer katalogowy: K3-AJ-13-017-PL-N
Liczba stron: 40
Rozmiar pliku: 8932 KB
Rok wydania: 2013

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 17 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop

Numer 16 - Transfer wiedzy i innowacje w polityce rozwoju obszarów wiejskich - maj 2013 r.

Innowacje stanowia kluczowy element strategii Europa 2020, która wspiera inteligentny i zrównowazony wzrost, sprzyjajacy wlaczeniu spolecznemu. Obecnie rolnicy musza zmierzyc sie z podwójnym wyzwaniem – maja nie tylko produkowac wiecej, ale równiez robic to w bardziej zrównowazony sposób. Reforma wspólnej polityki rolnej (WPR) postrzega innowacje jako kluczowy czynnik zrównowazonego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Numer katalogowy: brak
Liczba stron: 48
Rozmiar pliku: 9574 KB
Rok wydania: 2013

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 16 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop

Numer 15 - Swiadczenie"uslug w zakresie ochrony"srodowiska przy uzyciu polityki rozwoju obszarów wiejskich - kwiecien 2013 r.

Europejska wies odgrywa kluczowa role w realizacji dzialan na rzecz srodowiska, takich jak utrzymanie bioróznorodnosci i regulowanie klimatu. Odbywa sie to poprzez zmniejszanie emisji dwutlenku wegla i jego sekwestracje, ochrone jakosci i dostepnosci wód, utrzymanie funkcji gleby i jakosci powietrza, wzmacnianie odpornosci na powodzie ...

Numer katalogowy: K3-AJ-13-015-PL-C
Liczba stron: 36
Rozmiar pliku: 11100 KB
Rok wydania: 2013

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 15 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop

Numer 14 - Sieci i tworzenie sieci w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich - grudzien 2012 r.

Tworzenie sieci jest jednym z narzedzi polityki w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) – znanego równiez jako 2 filar wspólnej polityki rolnej (WPR). Doswiadczenia wskazuja, ze sieci sa efektywnym narzedziem informowania, inspirowania i wspierania ludzi we wspólnotach z obszarów wiejskich.

Numer katalogowy: K3-AJ-12-014-PL-C
Liczba stron: 44
Rozmiar pliku: 9070 kb
Rok wydania: 2012

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 14 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop

Numer 13 - Instrumenty finansowe w rozwoju obszarów wiejskich: nowe mozliwosci walki z kryzysem gospodarczym - pazdziernik 2012 r.

Instrumenty finansowe wspomagajace rozwój obszarów wiejskich: szanse, doswiadczenia i wyzwania w zakresie wdrazania unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich

Numer katalogowy: K3-AJ-12-013-PL-C
Liczba stron: 44
Rozmiar pliku: 7767 KB

[PDF ]

Papierowe kopie numeru 13 EU Rural Review mozna zamówic w serwisie EU Bookshop