dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikan yleistiedo

EU:n maaseudun kehittämisen strategiset suuntaviivat

Kukin jäsenvaltio laatii EU:n strategisten suuntaviivojen mukaisen maaseudun kehittämistä koskevan kansallisen strategiasuunnitelman.

Maaseudun kehittämispolitiikka on strateginen lähestymistapa, jossa määritetään EU:n ensisijaiset tavoitteet. Helmikuussa 2006 Euroopan neuvosto teki päätöksen EU:n maaseudun kehittämistä koskevista strategisista suuntaviivoista.

EU:n maaseudun kehittämispolitiikan strategiset suuntaviivat ovat:

  • maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantaminen
  • ympäristön ja maaseudun tilan parantaminen
  • elämänlaadun parantaminen ja kannustaminen elinkeinoelämän monipuolistamiseen maaseudulla
  • paikallisten valmiuksien kehittäminen työllisyyden parantamiseksi ja elinkeinoelämän monipuolistamiseksi
  • ohjelmien johdonmukaisuuden varmistaminen
  •  yhteisön välineiden keskinäinen täydentävyys

Nämä suuntaviivat tarjoavat puitteet, joiden avulla jäsenvaltiot voivat itse valmistella kansallisen strategiasuunnitelmansa maaseudun kehittämisohjelmaa varten. Lisätietoja kansallisista strategiasuunnitelmista saat napsauttamalla tästä.

Kansallisista strategiasuunnitelmista löytyy tietoja Maaseudun kehittämisohjelmista. Lisätietoja kansallisista ja alueellisista strategiasuunnitelmista saat napsauttamalla tästä.

Maaseudun kehittämispolitiikan rakenne

Maaseudun kehittämispolitiikkaa koskevissa strategisissa suuntaviivoissa keskitytään kolmeen avainalueeseen: elintarviketalous, ympäristö sekä maaseudun elinkeinoelämä ja väestö laajemmin käsiteltynä. Nämä suuntaviivat muodostavat toimintakehyksen maaseudun kehittämisstrategioille ja -ohjelmille ohjelmakaudelle 2007–2013, jonka puitteissa ohjelmat on jäsennelty jäsenvaltiotasolla neljäksi toimintalinjaksi. Lisätietoja näistä neljästä toimintalinjasta saat napsauttamalla tästä.