dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht Beleid voor Plattelandsontwikkeling

EU-kader

Het EU-beleidskader voor plattelandsontwikkeling kan worden onderverdeeld in vier niveaus, te weten; (i) Europese strategische richtsnoeren, (ii) nationale strategieën, (iii) programma's, en (iv) de gedetailleerde tenuitvoerlegging van thematische assen en maatregelen. Deze structuur biedt een gemeenschappelijk kader voor de planning en programmering van de  afzonderlijke lidstaten, volgens de strategische richtsnoeren van de EU. Het is de bedoeling dat, binnen de gemeenschappelijke EU-richtsnoeren, de lidstaten en in voorkomend geval de regio's, plannen ontwikkelen die zijn afgestemd op hun eigen specifieke kenmerken en uitdagingen. Het kader omvat planningsdocumenten op elk niveau, die strategische prioriteiten formuleren inzake plattelandsontwikkeling, gedetailleerde programma's en individuele maatregelen voor plattelandsontwikkeling die geselecteerd zijn om te beantwoorden aan de plattelandsontwikkelingsbehoeften in een bepaald land en/of een bepaalde regio. Gebruik de onderstaande links om toegang te krijgen tot meer gedetailleerde informatie over de verschillende niveaus.

  1. Europese strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling
  2. Nationale strategische plannen voor plattelandsontwikkeling
  3. Nationale of regionale plattelandsontwikkeling sprogramma’s
  4. Tenuitvoerlegging van programma’s, opvolging en evaluatie

Kaderprogramma van de EU Europese strategische richtsnoeren voor plattelandsontwikkeling Nationale strategische plannen voor plattelandsontwikkeling Nationale of regionale plattelandsontwikkeling sprogramma’s Tenuitvoerlegging van programma’s, opvolging en evaluatie

Gerelateerde informatie