Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Przegląd polityki rozwoju obszarów wiejskich

Wykaz środków w ramach osi 4 PROW

Oś 4 – Leader obejmuje środki wymienione poniżej. Oś ta różni się od pozostałych trzech osi, gdyż definiuje ją stosowanie metodologii Leader, a nie określony obszar tematyczny. Zakres działań w ramach programu Leader znacznie różni się w poszczególnych państwach członkowskich. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat specyfiki programu Leader należy kliknąć tutaj , aby przejść do Portalu Leader.

Oś 4 – Leader

 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

 

411

Konkurencyjność

412

Zarządzanie środowiskiem/gruntami

413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju


 

 

421

Wdrażanie projektów współpracy

 

 

431

Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja