dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikan yleistiedo

Toimintalinjat ja toimenpiteet

Ohjelmat [napsauttamalla tästä saat lisätietoja] sisältävät neljä toimintalinjaa.

Tasapainoisen strategian varmistamiseksi maaseuturahastossa on määritelty eri toimintalinjojen menoille vähimmäistasot. Ehdotetut minimirahoitusprosentit 10 prosenttia toimintalinjoissa 1 ja 3 sekä 25 prosenttia toimintalinjassa 2 varmistavat, että kunkin maan maaseudun kehittämispolitiikka vastaa vähintään kolmea päätavoitetta, mutta prosentit on kuitenkin asetettu riittävän alas, jotta jäsenvaltioille tai alueille jää riittävän suuri joustovara (55 % EU:n rahoituksesta) painottamaan niitä toimintalinjoja, jotka ovat tärkeimmät niiden tilanteiden ja tarpeiden kannalta. LEADER-toimintalinjalle on varattu vähintään 5 prosenttia (uusissa jäsenvaltioissa 2,5 prosenttia) kunkin ohjelman EU-rahoituksesta. LEADER-toimintalinjan menot voivat kattaa kolme toimintalinjaa.

Ohjelma (kuten määritetty (Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ) tarjoaa joukon työvälineitä (toimenpiteitä), joista kaikki jäsenvaltiot voivat valita, ja joille ne voivat saada EU:n rahoitustukea voidakseen toteuttaa integroidut maaseudun kehittämisohjelmat.

Kaikki toimintalinjat toteutetaan tämän toimenpide”valikon” kautta.

Toimintalinja 1 :tarjoaa maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen maa- ja metsätalousalan kilpailukyvyn parantamista varten. Toimintalinjassa 1 sovellettavat toimenpiteet kohdistetaan maa-, metsä- ja elintarviketalouden inhimilliseen ja fyysiseen pääomaan (tiedonsiirron ja innovaatioiden edistäminen) sekä laadukkaaseen tuotantoon.

Lisätietoja toimintalinjan 1 toimenpiteistä saat napsauttamalla tästä.

Toimintalinja 2: tarjoaa maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen ympäristön ja maaseudun tilan parantamista varten. Toimintalinjan 2 toimenpiteillä pyritään suojelemaan ja parantamaan luonnonvaroja sekä säilyttämään luonnonarvoiltaan arvokkaat maa- ja metsätalousjärjestelmät sekä kulttuurimaisemat Euroopan maaseutualueilla.

Lisätietoja toimintalinjan 2 toimenpiteistä saat napsauttamalla tästä.

Toimintalinja 3: tarjoaa maaseudun kehittämisohjelman rahoituksen maaseutualueiden elämänlaadun parantamiseen ja maaseudun elinkeinoelämän monipuolistamiseen. Toimintalinjan 3 tavoitteena on maaseutualueiden paikallisten infrastruktuurien ja inhimillisen pääoman kehittäminen sekä talouskasvua ja työllisyyttä koskevien edellytysten parantaminen kaikilla aloilla, kuten myös taloudellisen toiminnan monipuolistaminen.

Lisätietoja toimintalinjan 3 toimenpiteistä saat napsauttamalla tästä.

Toimintalinja 4Toimintalinja 4: toimintalinja 4 perustuu Leader-toiminnasta saatuihin kokemuksiin, ja se mahdollistaa innovatiivisen hallinnoinnin maaseudun kehittämistä koskevan paikallistasolla toteutettavan alhaalta ylös -lähestymistavan mukaisesti. Lisätietoja LEADER-toiminnasta täältä.

Lisätietoja toimintalinjan 4 toimenpiteistä saat napsauttamalla tästä.