Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Portal LEADER

LEADER Gateway

Portal LEADER

LEADER (“Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale” oznacza “Powiązania pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju obszarów wiejskich”) to metoda rozwoju lokalnego, która pozwala lokalnym podmiotom rozwijać dany obszar z wykorzystaniem jego wewnętrznego potencjału. Podejście LEADER stanowi jedną z czterech osi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W tym dziale odnaleźć można wszystkie niezbędne informacje na temat LEADER – wystarczy kliknąć na jedną z poniższych sekcji.

Zestaw narzedzi LEADER

Zestaw narzędzi wspierających podmioty zainteresowane rozwojem obszarów wiejskich we wdrażaniu LEADERWiecej informacji

Baza danych LGD

Baza danych zarejestrowanych LGD w Europie, informacje na temat ich strategii, dane kontaktowe oraz mapa LGD. Wiecej informacji

Grupy Fokusowe LEADER

Informacje na temat czterech Grup Fokusowych działających w zakresie następujących tematów: podejście oddolne, innowacyjność, współpraca, a także strategia rozwoju lokalnego.Wiecej informacji

Pozostale informacje

Informacje na temat wdrażania LEADER w bieżącym okresie programowania oraz jego wcześniejszych edycji.Wiecej informacji

Media & wydarzenia

Bieżące informacje na temat LEADER w Europie oraz materiały audiowizualne pokazujące, jak funkcjonuje LEADER.Wiecej informacji

Wspólpraca miedzynarodowa

Praktyczne informacje i narzędzia służące tworzeniu i wdrażaniu projektów współpracy międzynarodowej.Wiecej informacji

Clld