dsp_decreas_text dsp_increase_text

Julkiset hyödykkeet

Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet maataloudessa

Julkiset hyödykkeet ja palvelut ovat kaikkien saatavilla ja niitä voidaan käyttää yhdessä. Nämä hyödykkeet ja palvelut ovat määritelmän mukaan sellaisia, joiden tuottamisessa ei yleensä käytetä markkinamekanismeja. Esimerkkejä maatalouden julkisista hyödykkeistä ovat: viljelyalueen monimuotoisuus, maisemat ja luonnonvarat, kuten vesi ja maaperät. Lisäksi maataloudella on vaikutuksensa sellaisiin julkishyödykkeisiin, kuten vireiden ja vauraiden maaseutuyhteisöjen kehittäminen.

Nykyisin kun ajatellaan niitä valtavia teknologian ja tekniikan muutoksia, joita maatalous on läpikäynyt (mukaan lukien maankäytön tehostaminen ja marginaalisten viljelyalueiden hylkääminen) julkishyödykkeiden toimittamista ei enää voida pitää itsestäänselvyytenä. Poliittisia vastatoimia tälle kehityssuunnalle tarvitaan välttämään esimerkiksi monien lajien ja elinympäristöjen jatkuva heikkeneminen, veden niukkuus, metsäpalot, maaperän eroosio sekä maaseutuväestön massamuutto kaupunkialueille.

Tässä suhteessa maatalouden ja maaseudun kehittämispolitiikalla on tärkeää potentiaalia osallistua julkishyödykkeiden tuottamiseen ja tämä tunnustetaankin nykyisin yhä laajemmin. Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston Temaattinen työryhmä 3 (TWG3) aiheesta ”Julkiset hyödykkeet ja julkiset toimet” perustettiin vuoden 2009 alussa käsittelemään julkishyödykkeiden kysymystä ja selvittämään EU:n maaseudun kehittämisohjelmien mahdollisuuksia myötävaikuttamiseen. Työryhmä, joka koostui kansallisista asiantuntijoista, kansalaisjärjestön edustajista, ja jonka puheenjohtajana toimi Euroopan komission AGRI-pääosasto (DG AGRI), sai tukea myös tiedeasiantuntijoiden analyyseista.

Päätösseminaari järjestettiin joulukuussa 2010. Päätösseminaarin tarkoituksena oli esitellä työryhmän työn tuloksia laajalle joukolle sidosryhmien edustajia sekä selkeyttää julkishyödykkeen käsitettä laajemmalle yleisölle. Seminaarissa havainnollistettiin myös, kuinka julkishyödykkeiden käsitteellinen viitekehys tarjoaa perustan keskusteluille yhteisestä maatalouspolitiikasta ja maaseudun kehittämisohjelmista).

TÄRKEIMMÄT TUTKIMUSTULOKSET

Temaattisen työryhmän tutkimustuloksiin kuuluivat:

 • Maaseudun kehittämispolitiikka, osana YMP:tä, tarjoaa laajan valikoiman tehokkaita toimenpiteitä kannustamaan ympäristön kannalta hyväksyttävien viljelyjärjestelmien ja hallintakäytäntöjen soveltamista sekä julkishyödykkeiden tuottamisen kannalta suotuisia investointeja.
 • Lukuisat näistä toimenpiteistä, erityisesti maatalouden ympäristötoimenpiteet, luovat positiivisia kerrannaisvaikutuksia maaseudun toimintaan, tukien työllisyyttä, matkailua ja lisäarvollisten tuotteiden tuotantoa.
 • Maankäyttäjien taitojen ja tietojen kehittäminen (esimerkiksi ympäristöystävällisen tekniikan käytön koulutus, neuvonta luonnonvarojen kestävästä käytöstä) osoittautuivat erityisen tehokkaiksi keinoiksi käyttäytymismuutosten aikaansaamisessa.
 • Varovaisuutta tarvitaan suunniteltaessa toimenpiteitä, jotka valitaan ja toteutetaan paikallisten tarpeiden mukaisesti. Varmistettaessa näiden toimenpiteiden tehokas ja läpinäkyvä täytäntöönpano, on olennaisen tärkeää, että toimiva seuranta- ja arviointijärjestelmä on olemassa.
 • Kehittämispolitiikan merkittävin toimenpide, joka edesauttaa ympäristön julkishyödykkeiden toimittamista maatalouden alalla, on maatalouden ympäristötoimenpide, jolla kannustetaan ympäristöpalvelujen ja ympäristön kannalta hyväksyttävien viljelykäytäntöjen käyttöön. Näiden toimenpiteiden onnistuminen riippuu joustavuudesta ja potentiaalista, jotka on suunniteltava paikallisten tarpeiden mukaisesti.

Tärkeimmät raportit

 • TWG3 Tilaraportti – marraskuu 2010 [PDF ]
 • TWG3 Käsitteellinen viitekehys [PDF ]
 • TWG3 Loppuraportti [PDF ]

Tulosten levittäminen

 • TWG3 Esite [PDF ]

   

 • Yhteenvetoraportti, määrätylle kohdeyleisölle (koska on sisällöltään vielä ”tekninen”), jonka tarkoituksena on esittää TWG 3 -työryhmän tutkimustulokset tiiviimmässä ja käyttövalmiimmassa muodossa. [PDF ]

 • Esite: ”Maatalouden julkishyödykkeet ja julkiset toimet” [PDF ]

   

 • PowerPoint-esitys ”Maatalouden julkishyödykkeistä ja julkisista toimista” [PPT ](*) + [PDF ]

(*) Huomaa, että PowerPoint-tiedosto on suojattu muokkaamiselta. Avaa se kaksoisnapsauttamalla ja napsauta sitten ”Vain luku” -tilaa.

Liittyviä tietoja

 • TWG1: Kohdentaminen maaseudun alueellisiin erityisominaisuuksiin ja tarpeisiin
 • TWG2: Maatalouden ja maaseudun laajemman elinkeinoelämän väliset linkit
 • TWG4: EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon toimenpiteet