dsp_decreas_text dsp_increase_text

GLB tot 2020

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB): een blik op de toekomst

Openbaar debat over de toekomst van het GLB

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van de EU wordt in 2013 hervormd.  Alvorens enige oriënterende richtsnoeren voor deze sector vast te leggen, startte Dacian Cioloş, lid van de Europese Commissie, verantwoordelijk voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, op 12 april 2010 een openbaar debat op over de toekomst van het GLB en nodigde alle geïnteresseerde EU-burgers en organisaties uit om hieraan deel te nemen.

De volgende plattelandsontwikkelingsvragen werden door de Europese Commissie voorgesteld om het debat te starten:

 • Wat moeten de doelstellingen zijn van het toekomstige beleid voor plattelandsontwikkeling?
 • Hoe kunnen de beleidsinstrumenten effectiever worden gemaakt?
 • Hoe kan het beheer van het beleid worden verbeterd?

Op 14 april 2010 werd een buitengewone vergadering van het Coördinatiecomité van het ENPO gehouden waarbij de leden van het Comité werden uitgenodigd om het openbaar debat over het GLB na 2013 in hun eigen land/organisatie te starten.

De leden werden verzocht hun bijdragen uiterlijk op 3 juni 2010 in te sturen. Om de bijdragen per land, maar ook de samenvatting van deze bijdragen te lezen, klik hier.

Op basis van de resultaten van dit debat presenteerde de Europese Commissie op 18 november 2010 een Mededeling over „Het GLB tot 2020”, waarin de opties voor het toekomstige GLB worden geschetst.

Wetsvoorstellen van de Europese Commissie voor plattelandsontwikkeling na 2013

Op 12 oktober 2011 presenteerde de Commissie een reeks wetsvoorstellen voor de periode 2013-2020.

Het gaat daarbij onder meer om een ontwerpverordening [PDF en] voor steun voor plattelandsontwikkeling uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). Dit nieuwe ELFPO-voorstel bouwt voort op de GLB-funderingen van het beleid voor plattelandsontwikkeling en sluit nauw aan bij de Europa 2020-strategie voor groei.

Na een debat in het Europees Parlement en de Raad, wordt de goedkeuring van de verschillende verordeningen en uitvoeringsbesluiten tegen het einde van 2013 verwacht, ervanuit gaande dat de hervorming van het GLB een feit is met ingang van 1 januari 2014.

Verdere informatie

Voor meer achtergrondinformatie over het openbaar debat klikt u op de volgende links:

 • De speech van commissaris Cioloş over „De toekomst van het Europese landbouwbeleid - Oproep tot een een publiek debat” april 2010
  [PDF enfr]
 • Vragen over de plattelandsontwikkelingsaspecten [PDF en]
 • Presentatie van het Coördinatiecomité van het ENPO over het openbare debat over het GLB na 2013, april 2010 [PDF en]
 • Samenstelling van de door het ENPO ontvangen  bijdragen (13/07/2010) [PDF en]
 • Een beknopte gids aangaande de voorstellen van de Europese Commissie voor EU-plattelandsontwikkeling na 2013
  [PDF ]

Bijkomende informatie over het bredere GLB-debat is te vinden via de volgende link:  https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm.

Voor meer informatie over de wetsvoorstellen van de EG voor plattelandsontwikkeling na 2013 verwijzen wij u naar de officiële webpagina van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie via de volgende link:  https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm