Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

WPR 2020

Opinie państw członkowskich wyrażone w ramach debaty (2010)

Poniżej opublikowano opinie członków otrzymane w odpowiedzi na zaproszenie sformułowane podczas nadzwyczajnego posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ENRD (w dniu 14 kwietnia 2010 r.). Przedstawiono również podsumowanie opracowane przez Punkt Kontaktowy.

Podsumowanie opinii:

 

Kraj/organizacja

Opinia

Podsumowanie ENRD [PDF en]

Organizacje UE:

Zgromadzenie Regionów Europy [PDF en]
[PDF en]
Birdlife [PDF en]
Copa
Cogeca
[PDF en]
Europejska Rada Młodych Rolników (CEJA) [PDF en]
Rada Gmin i Regionów Europy (CEMR) [PDF en]
Konfederacja Europejskich Właścicieli Lasów [PDF en]
[PDF en]
Europejska Federacja Związków Zawodowych Przemysłu Spożywczego, Rolnictwa i Turystyki (EFFAT) [PDF en]
Europejskie Stowarzyszenie LEADER na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ELARD) [PDF en]
Europejska Organizacja Właścicieli Ziemskich (ELO) [PDF en]
[PDF en]
[PDF en]
Euromontana [PDF en]
[PDF en]
[PDF en]
[PDF fr]
[PDF fr]
[PDF fr]
Partnerstwo PREPARE [PDF en]
[PDF en]
Stowarzyszenie RED [PDF fr]
[PDF fr]
[PDF fr]
Austria Austria
Opinia austriackiej KSOW [PDF en]
Belgia Belgia
Opinia flamandzkiej KSOW [PDF en]
Opinia walońskiej KSOW [PDF fr]
Bułgaria Bułgaria
Opinia bułgarskiej KSOW [PDF en]
Cypr Cypr
Opinia cypryjskiej KSOW [PDF en]
Republika Czeska Republika Czeska
Opinia czeskiej KSOW [PDF en]
Dania Dania
Opinia duńskiej KSOW [PDF da]
[PDF en]
[PDF en]
Estonia Estonia
Opinia Estonii (instytucja zarządzająca – KSOW) [PDF en]
Finlandia Finlandia
Opinia fińskiej KSOW [PDF en]
Francja Francja
Opinia francuskiej KSOW [PDF fr]
Niemcy Niemcy
Opinia niemieckiej KSOW [PDF de]
Grecja Grecja
Opinia greckiej KSOW [PDF en]
[PDF en]
Węgry Węgry
Opinia węgierskiej KSOW [PDF en]
Irlandia Irlandia
Opinia irlandzkiej instytucji zarządzającej [PDF en]
Włochy Włochy
Łotwa Łotwa
Opinia łotewskiej KSOW [PDF en]
Litwa Litwa
Opinia litewskiej KSOW [PDF en]
Luksemburg Luksemburg
Opinia luksemburskiej KSOW [PDF ]
Malta Malta
Opinia maltańskiej KSOW [PDF en]
Holandia Holandia
Opinia holenderskiej KSOW [PDF en]
Polska Polska
Opinia polskiej KSOW [PDF en]
Portugalia Portugalia
Opinia portugalskiej KSOW [PDF en]
[ZIP en]
Rumunia Rumunia
Opinia rumuńskiej KSOW [PDF en]
Słowacja Słowacja
Opinia Słowacji (instytucja zarządzająca – KSOW) [PDF en]
Słowenia Słowenia
Opinia słoweńskiej KSOW [PDF en]
Hiszpania Hiszpania
Szwecja Szwecja
Opinia szwedzkiej KSOW [PDF en]
[PDF sv]
Wielka Brytania Wielka Brytania