Het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO)

Het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) vormt het middelpunt dat de bij plattelandsontwikkeling betrokken partijen door de gehele Europese Unie (EU) verbindt. Ontdek hoe het ENPO bijdraagt aan de effectieve uitvoering van de programma's voor plattelandsontwikkeling van de lidstaten door kennis te genereren en te delen, maar ook door informatie-uitwisseling te vergemakkelijken en samenwerking in de Europese plattelandsgebieden tot stand te brengen. Meer lezen

Dit is een beknopte versie van de ENPO-website. Sommige pagina's kunnen verschillen van de hoofdwebsite of niet beschikbaar zijn in uw taal. Voor de volledige versie van de site kunt u naar de Duitse, Engelse, Franse, Italiaanse, Spaanse of Poolse versie surfen.

Aansluiten van het Europese plattelandhttps://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd-static.

ENRD «ultra light» [PDF fi pt slsv]

map PT PT FR FR BE LU IE UK NL IT DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE
dsp_decreas_text dsp_increase_text
The European Evaluation Network for Rural Development

Key Tools