Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Praktyczne Narzędzia do Samooceny KSOW

Wytyczne w zakresie projektowania badań ankietowych, kwestionariuszy i formularzy informacji zwrotnej

Niektóre formy badań ankietowych są bardzo często wykorzystywane przez KSOW w celu uzyskania i oceny poglądów i opinii zaangażowanych podmiotów i uczestników różnych działań sieci. Zaliczają się do nich zarówno badania on-line uczestników głównych wydarzeń w ramach współpracy międzynarodowej LGD, jak i formularze informacji zwrotnej wypełniane podczas dwugodzinnych szkoleń.

Kilka praktycznych przykładów zamieszono w innych częściach Zestawu Narzędzi, aczkolwiek niektóre z głównych wytycznych można również znaleźć poniżej:

  • Zestawy najlepszych praktyk w zakresie projektowania badań ankietowych- [PDF ]
  • Wiele narzędzi badań ankietowych on-line było wykorzystywanych z sukcesem przez niektóre KSOW w celu zbierania informacji zwrotnej o działaniach sieci. Przegląd podstawowych i bardziej zaawansowanych narzędzi badań ankietowych dostępny jest tutaj.
  • Interesujący przegląd plusów i minusów różnych rodzajów skal ocen można znaleźć tutaj https://www.hkadesigns.co.uk/websites/msc/reme/likert.htm
  • Skale Likert dla kwestionariuszy (przykłady odpowiedzi) - [PDF ]

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek