dsp_decreas_text dsp_increase_text

NPN's

De toolkit voor zelfevaluatie voor nationale plattelandsnetwerken (NPN's)

Deze onlinetoolkit geeft gebruikers de mogelijkheid om de vooruitgang te controleren en de uitvoering van netwerkactiviteiten te beoordelen die vaak door de NPN's worden ondernomen door gebruik te maken van verschillende methoden, technieken en praktische „tools”.

Zelfevaluatie is niet verplicht. Het is een vrijwillige activiteit voor netwerkbeheerders en -leden die willen weten of hun netwerk ten volle en op doeltreffende wijze naar de doelstellingen ervan toewerkt. De zelfevaluatie van NPN's is hoofdzakelijk gericht op het meten en beoordelen van de output en resultaten van het netwerken. Hierin verschilt zij van de evaluatie die, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1698/2005 van de Raad, moet worden uitgevoerd door onafhankelijke beoordelaars om een oordeel te vellen over de doeltreffendheid van interventies op basis van de resultaten en effecten die zij willen bereiken en de behoeften die zij wensen te lenigen. Evaluatie onderzoekt: de mate van het gebruik van hulpmiddelen; de doeltreffendheid en efficiëntie van de programmering; de sociaaleconomische en ecologische effecten, alsook de bijdrage aan de verwezenlijking van de prioriteiten van de Gemeenschap. 

 

Opmerkingen in verband met de zelfevaluatie door NPN's

Enkele veelgestelde vragen (FAQ) en een eenvoudige „stap voor stap”-methode voor de zelfevaluatie van NPN's. Meer

 

Zelfevaluatieprofielen van NPN's

Voorbeelden van de methodes die de geselecteerde NPN's hebben gebruikt voor hun zelfevaluatie (met de belangrijkste ondersteunende documenten). Meer

 

Praktische tools voor de zelfevaluatie van NPN's

Praktische voorbeelden van en advies over bestaande en potentiële tools voor de zelfevaluatie van NPN's. Meer

 

De toekomst voor de zelfevaluatie van NPN's

Potentiële inspiratiebronnen voor geavanceerdere methodes voor de beoordeling van de resultaten (of zelfs de effecten) van de activiteiten van NPN's. Meer