Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Ekspercki komitet oceniający

 

Wprowadzenie

Europejska Sieć Ewaluacji Rozwoju Obszarów Wiejskich działa w ramach kompetencji Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Jej celem jest poprawa użyteczności oceny jako narzędzia, które pozwala lepiej projektować i wdrażać politykę rozwoju obszarów wiejskich, poprzez propagowanie dobrych praktyk i budowanie potencjału w procesie ewaluacji programów rozwoju obszarów wiejskich aż do 2013 r.

Sieć otwarta jest dla wszystkich osób zajmujących się w UE ewaluacją programów i działań rozwoju obszarów wiejskich. Do osób takich należą osoby oceniające rozwój obszarów wiejskich, kierownicy programów, decydenci, naukowcy i badacze, a także inni eksperci.

Prosimy pobrać ulotkę informacyjną [PDF EN DE].

Kontakt:

Evaluation Helpdesk
260 Chaussée St Pierre
B-1040 Bruksela
Belgia

Tel.: +32 2 736 18 90

Adres e-mail: info@ruralevaluation.eu

Site web: ../../../evaluation