Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Organizacje UE

COPA-COGECA

Wprowadzenie

Pierwsza europejska organizacja reprezentująca interesy rolników - COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) została utworzona w 1958 roku. Rok później powstała organizacja zrzeszająca spółdzielnie rolnicze ze Wspólnot Europejskich – COGECA (Generalny Komitet Spółdzielni Unii Europejskiej).

Pierwsza europejska organizacja reprezentująca interesy rolników - COPA (Komitet Rolniczych Organizacji Zawodowych) została utworzona w 1958 roku. Rok później powstała organizacja zrzeszająca spółdzielnie rolnicze ze Wspólnot Europejskich – COGECA (Generalny Komitet Spółdzielni Unii Europejskiej).

Struktura, kluczowi interesariusze i partnerzy

COPA składa się z 60 organizacji z krajów UE-27 oraz 36 organizacji z innych krajów europejskich takich, jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. W jej ramach działa 50 grup roboczych pracujących nad konkretnymi, powiązanymi z produkcją rolniczą tematami (np. zboża, mięso wołowe), jak również bardziej ogólnymi kwestiami (np. środowisko, rozwój obszarów wiejskich). Większość z tych grup roboczych została utworzona wspólnie z COGECA, aczkolwiek zarówno COPA, jak i COGECA posiadają swoje indywidualne oddzielne grupy robocze.

COGECA posiada obecnie 35 pełnoprawnych członków z Państw Członkowskich UE, czterech członków stowarzyszonych oraz 36 organizacji partnerskich, w skład których wchodzą przedstawiciele z takich krajów, jak Islandia, Norwegia, Szwajcaria i Turcja. COGECA należy do organizacji Cooperatives Europe, europejskiego oddziału ICA (International Cooperative Alliance – Międzynarodowego Stowarzyszenia Spółdzielni).

Priorytety i działalność

Zakres działania COPA określony jest przez trzy podstawowe cele:

  • analizowanie wszystkich kwestii związanych ze zmianami wspólnej polityki rolnej;
  • utrzymywanie i rozwijanie stosunków z unijnymi instytucjami i innymi organizacjami i partnerami społecznymi utworzonymi na poziomie europejskim;
  • umożliwianie przedstawicielom Unii Europejskiej wywodzącym się z różnych sektorów produkcji rolniczej i obszarów dyskusji na temat problemów, z jakimi boryka się ich sektor lub region, a także proponowanie rozwiązań tych problemów.

Najważniejszymi priorytetami działalności COGECA są:

  • reprezentowanie ogólnych i szczegółowych interesów europejskich spółdzielni rolniczych, rybackich i sektora żywnościowego oraz ogólne wspieranie rozwoju spółdzielczości;
  • zapewnienie organizacjom członkowskim i spółdzielniom pewnego rodzaju platformy służącej politycznej dyskusji oraz wymianie poglądów na temat kwestii politycznych i wartości dodanej produktów i przedsiębiorstw sektora rolnego;
  • umożliwienie i koordynowanie powiązań pomiędzy jej członkami, jak również wspieranie procesu tworzenia sieci spółdzielni;
  • sprzyjanie dyskusji i wymianie poglądów szczególnie z COPA, jak również z innymi organizacjami na poziomie unijnym oraz międzynarodowym;
  • podejmowanie badań prawnych, ekonomicznych, finansowych, społecznych i innych na rzecz spółdzielni rolniczych, leśnych, rybackich oraz sektora żywnościowego.

Sekretariat COPA-COGECA zapewnia regularne analizy krajowym organizacjom członkowskim oraz spółdzielniom europejskim, a także umożliwia komunikację i udostępnia wiedzę ekspercką. W tym celu przygotowuje spotkania grup roboczych, raporty dokumenty przedstawiające stanowisko organizacji.

Więcej informacji