dsp_decreas_text dsp_increase_text

Leader Gateway

Leader Gateway

Leader Gateway

LEADER („Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale” – „Verbinding tussen acties voor de ontwikkeling van de plattelandseconomie”) is een lokale ontwikkelingsmethode waardoor lokale actoren een gebied kunnen ontwikkelen door gebruik te maken van het endogene ontwikkelingspotentieel. De LEADER-aanpak vormt één van de vier assen van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU voor de periode 2007-2013. Wilt u alles te weten komen over LEADER? Klik dan gewoon op één van de onderstaande rubrieken.

LEADER-instrumentarium

Instrumentarium dat partijen die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling ondersteunt bij de uitvoering van LEADER Meer ...

Database Lokale Actiegroep (LAG)

Een databank van geregistreerde LAG's in Europa met hun strategische thema's en contactgegevens, en de LAG-kaart. Meer ...

LEADER-focusgroepen

Informatie over de vier focusgroepen met de volgende onderwerpen: "bottom-up"-benadering, innovatie, samenwerking en plaatselijke ontwikkelingsstrategie. Meer ...

Nadere inlichtingen

Informatie over LEADER-uitvoering voor de lopende programmeringsperiode en vorige edities van LEADER. Meer ...

Media & Evenementen

Bijgewerkte informatie over LEADER in heel Europa en audiovisuele inhoudpresentatie van LEADER in actie. Meer ...

Transnationale samenwerking (TNC)

Praktische informatie en hulpmiddelen over hoe de transnationale samenwerkingsprojecten moeten worden opgestart en uitgevoerd. Meer ...

Clld