dsp_decreas_text dsp_increase_text

Organisatiestructuur

Deskundigennetwerk voor evaluatie

Inleiding

Het Europees evaluatienetwerk voor plattelandsontwikkeling valt onder de verantwoordelijkheid van het directoraat-generaal Landbouw en Plattelandsontwikkeling van de Europese Commissie.

Het streeft ernaar de evaluatie nuttiger te maken als instrument voor de verbetering van de formulering en tenuitvoerlegging van het plattelandsontwikkelingsbeleid door te helpen bij het vaststellen van goede praktijken en bij de capaciteitsopbouw voor de evaluatie van de plattelandsontwikkelingsprogramma's tot 2013.

Het Netwerk staat open voor iedereen die zich bezighoudt met de evaluatie van de plattelandsontwikkelingsprogramma's en maatregelen in de EU. Dit omvat beoordelaars van plattelandsontwikkeling, programmabeheerders, beleidsmakers, academici en onderzoekers alsook andere deskundigen.

Gelieve de presentatiefolder te downloaden [PDF ].

Contact:

Helpdesk Evaluatie
260 Chaussée St Pierre
B-1040 Brussel
België
Tel: +32 2 736 18 90
e-mail: info@ruralevaluation.eu
website: ../../../../evaluation

Terug naar de ENPO-structuur