dsp_decreas_text dsp_increase_text

Кой кой е?

Мрежа за експертна оценка

Въведение

Европейската мрежа за оценка на развитието на селските райони е отговорна пред Генерална Дирекция “Земеделие и развитие на селските райони” на Европейската Комисия.

Целта на нейната дейност е да повиши полезността на оценяването като средство за подобряване на определянето и прилагането на политиките за развитие на селските райони, като спомага да се установят добри практики и капацитет за изграждане на оценяването на програмите за развитие на селските райони до 2013.

Мрежата е достъпна за всеки, който работи в сферата на оценяването на програмите за развитие на селските райони в ЕС. Тук се включват оценители на развитието на селските райони, ръководители на програми, съставители на политики, академици и научни работници, както и други експерти.

Може да свалите брошурата на презентацията  [PDF ]

За контакт:

Evaluation Helpdesk
260 Chaussée St Pierre
B-1040 Brussels
Belgium

Tel: +32 2 736 18 90

email: info@ruralevaluation.eu

website: ../../../../evaluation