dsp_decreas_text dsp_increase_text

Yhteystiedot

Kuinka ottaa yhteyttä Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkostoon?

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspiste on perustettu tarkoituksena tarjota Euroopan komissiolle (maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto) teknistä tukea Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston puitteissa. Yhteyspisteestä (Contact Point) on saatavissa lisätietoja osoitteesta:

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspiste
Rue du Marteau 81
B – 1000 Brussels
Belgium

Puh. +32 2 235 20 20
Faksi +32 2 280 04 38
Sähköposti : info@enrd.eu


 

Yhteyspisteen tiimi

YHTEYSPISTEEN SIHTEERISTÖ

TIETÄMYKSEN KEHITTÄMINEN / POLITIIKAN ANALYYSIT

Tuki: Temaattisille työryhmille / asiantuntijakokouksille ohjelmien analyysit/yhteenvedot; seurantaindikaattorit

TIETÄMYKSEN JAKAMINEN / VIESTINTÄ

Tuki: Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston verkkosivusto ja dynaamiset työkalut; Tiedotuslinja; Seminaarit ja konferenssit; Julkaisut; Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston uutiset

TIETOJENVAIHTO / VERKOSTOITUMINEN JA YHTEISTYÖ

Tuki: Yhteistyö, monikansallinen yhteistyö, kansallisen maaseutuverkoston yhteistoiminta

VERKKOSIVUJEN TIIMI

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkosto

Kun haluat tavoittaa Arvioinnin asiantuntijaverkoston henkilön, käy sivuillamme.