Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ENRD Spotkania

Czternaste posiedzenie KSOW

2 - 3 lutego 2012 r., Saloniki, Grecja

 • Porządek obrad [ PDF ]
 • Podsumowanie spotkania [ PDF ]

Przegląd sieci

 • Prezentacja Sieci greckiej - Petros Mouchas (grecka KSOW) [ PDF ]
 • Prezentacja Sieci rumuńskiej - Ines Jordana Trisan i Rosa Mayado (rumuńska KSOW) [ PDF ]

Opnie na temat Pierwszego Spotkania Klastera KSOW z Makroregionu Śródziemnomorskiego

Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj.

Prezentowanie “wartości dodanej tworzenia sieci”

 • Aktualności na temat najnowszych wspólnych działań/metodologii KSOW w zakresie prezentowania wartości dodanej tworzenia sieci - Anja Hayes (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]
 • Prezentacja na temat piętnastego posiedzenia KSOW w Finlandii (8-9 maja 2012 r.) - Hans Bergstrom (fińska KSOW) [ PDF ]
 • Wprowadzenie do warsztatów - Mark Redman (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]

Aktualności na temat przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich

 • Wnioski i rekomendacje wynikające z badań dotyczących finansowania na obszarach wiejskich - Peter Toth (ekspert tymczasowy ENRD) [PDF ]
 • Prezentacja na temat obecnych i proponowanych nowych regulacji prawnych w zakresie mechanizmów finansowania - Nivelin Noev (DG AGRI) [ PDF ]
 • „Kolejne kroki” w zakresie finansowania obszarów wiejskich - Donald Aquilina (Punkt Kontaktowy ENRD) [ Prezi - ZIP ]

Krótkie łańcuchy dostaw

 • Aktualności na temat Grupy Roboczej ds. Krótkich Łańcuchów Dostaw - Christophe Buffet (francuska KSOW) i Sarah Watson (ekspert tymczasowy ENRD) [ PDF ], [ Prezi - ZIP ]
 • Prezentacja na temat Pierwszych Europejskich Targów Lokalnych Produktów Żywnościowych - Beatrice Sauvignet (Izba Rolnicza, Francja) [ PDF ]
 • Film wideo na temat LGD “Puy en Velay” Beatrice Sauvignet (Izba Rolnicza, Francja)

Spotkanie LEADER – 27-28 kwietnia 2012 r.

 • Prezentacja wstępnych informacja na temat Spotkania LEADER 2012 oraz zakresu pomocy/wsparcia potrzebnego ze strony KSOW - Kasia Panfil (Punkt Kontaktowy ENRD) [ PDF ]

Nadchodzące działania DG AGRI oraz Punktu Kontaktowego ENRD:

 • Aktualności na temat nadchodzących działań - Adrian Neal (Punkt Kontaktowy ENRD) [ Prezi - ZIP ]
 • Wprowadzenie na temat projektów, z którymi uczestnicy zapoznają się podczas wizyt studyjnych - Emilia Pavlou (grecka KSOW) [ PDF ]

Wizyty studyjne

 • Prezentacja na temat projektu rozwoju obszarów wiejskich realizowanego w Salonikach - Vassilis Papavasiliou (Agencja Rozwoju w Salonikach S.A.) [ PDF ]

Album zdjęć