Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР)

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ЕМРСР) е свързващото звено между заинтересованите страни в тази област на територията на Европейския съюз (ЕС). Научете как ЕМРСР допринася за ефективно изпълнение на Програмите за развитие на селските райони в държавите-членки, чрез генериране и разпространение на знания, както и чрез улесняване обмена на информация и сътрудничеството между селските райони в Европа. Прочетете повече

 

“Това е съкратена версия на страницата на ЕМРСР. Някои страници може да се различават от главната страница или да не са достъпни на Вашия език. Може да преминете към пълната версия на английски, френски, немски, италиански, испански или полски като използвате навигацията”.

Свързване на селските райони в Европа…

ENRD «ultra light» [PDF fi pt slsv]

map PT PT FR FR BE LU IE UK NL IT DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE
dsp_decreas_text dsp_increase_text
The European Evaluation Network for Rural Development

Key Tools