W Zjednoczonym Królestwie rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z czterech Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — po jednym dla Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 4 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Zjednoczonym Królestwie.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Zjednoczonym Królestwie.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Umów partnerskich

Informacje o krajach

Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

W Wielkiej Brytanii cztery KSOW działają w celu usprawnienia realizacji PROW. Cztery sieci są obsługiwane przez ich odpowiednie jednostki JSW.
 
Zapoznaj się z poniższymi sekcjami w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, aby uzyskać odpowiednie informacje i kontakty z każdą KSOW.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się z angielską JWS

RDPE Network Support Unit
DEFRA
Floor 2, Horizon House, Deanery Road,
Bristol, BS1 6EB, United Kingdom
Telephone: +44 (0) 208 225 6446

Email: rdpenetwork@defra.gsi.gov.uk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Mark Herbert (Network Manager): mark.herbert@defra.gsi.gov.uk  
Colin Whelan (Innovation Lead): colin.whelan@defra.gsi.gov.uk  
Liz Sheppard (Coordination Lead): liz.sheppard@defra.gsi.gov.uk  
Stacy LeCocq (Operations Manager): stacy.lecocq@defra.gsi.gov.uk

Instytucje Zarządzające

Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)
DEFRA
Area 1D, Nobel House
17 Smith Square
London; SW1P 3JR; UK

Contacts:
John Place: john.place@defra.gsi.gov.uk, +44 (0)208 026 3395
Emma Friend: emma.friend@defra.gsi.gov.uk, +44 (0)208 026 3110

Websitehttps://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

Agencja płatnicza

Rural Payments Agency (RPA)
PO Box 69
Reading
RG1 3YD, UK
Telephone: +44 (0)300 0200 301

Emailruralpayments@defra.gsi.gov.uk

Websitewww.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency

 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się z północnoirlandzką JWS

Northern Ireland Rural Network Support Unit
Room 410
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Ballymiscaw
Belfast BT4 3SB. Northern Ireland.

Email: rural.network@daera-ni.gov.uk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Caoimhe Treanor (Network Manager): caoimhe.treanor@daera-ni.gov.uk
David Carlisle (Network and communications coordinator): david.carlisle@daera-ni.gov.uk

 

Instytucje Zarządzające

Rural Development Programme Management Branch
Room 403, Dundonald House
Upper Newtownards Rd
Belfast, BT4 3SB
Northern Ireland, UK
Telephone: 00 44 (0)2890 524078

Email: rural.policy@daera-ni.gov.uk

Agencja płatnicza

European Services Branch
Orchard House
40 Foyle St
Derry BT48 6AT
Northern Ireland, UK

Email: esb@dardni.gov.uk

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się ze szkocką JWS

Scottish Rural Network Support Unit
Scottish Government
B1 Spur, Saughton House, Broomhouse Drive
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)131 244 2230

Email: info@ruralnetwork.scot

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Alistair Prior (Head of Network Support Unit and Rural Communities Team): Alistair.Prior@gov.scot
Alan Robertson (Network Manager): alan@ruralnetwork.scot

Instytucje Zarządzające

Directorate for Agriculture, Food and Rural Communities
Agriculture and Rural Development Division
D Spur, Saughton House
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)131 244 9253

Contact person: Neil Watt: Neil.Watt@gov.scot

Website: www.gov.scot/Topics/farmingrural/SRDP

Agencja płatnicza

Directorate for Agriculture, Food and Rural Communities
Rural Payments and Inspections Division
Q1 Spur, Saughton House
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)300 244 9527

E-mail: RPIDCommunications@gov.scot

Website: www.ruralpayments.org/publicsite/futures/

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się ze szkocką JWS

Wales Rural Network Support Unit (English) / Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru (Welsh)
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR
Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 062 2302

Email: ruralnetwork@gov.wales

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

John Davies (Head of Wales Rural Network - General) ruralnetwork@gov.wales 
Mandi Wilson (Wales Rural Network Manager) ruralnetwork@gov.wales 
Arwel Lewis (Wales Rural Network Website Manager) ruralnetwork@gov.wales 
Katy Watkin (Wales Rural Network Manager) ruralnetwork@gov.wales 
Susan Yapp (Wales Rural Network Manager) ruralnetwork@gov.wales

Instytucje Zarządzające

Welsh Government
Cathays Park
Cardiff, CF10 3NQ
Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 0603300

Email: CustomerHelp@wales.gsi.gov.uk

Websitehttp://gov.wales/?lang=en

Agencja płatnicza

Rural Payments Wales (English)  / Taliadau Gwledig Cymru (Welsh)
PO Box 1081, Cardiff
CF11 1SU, Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 062 5004
Fax: +44 (0)1286 662193

Emailrpwonline@wales.gsi.gov.uk

Websitewww.wales.gov.uk/farming