W Zjednoczonym Królestwie rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z czterech Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) — po jednym dla Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 4 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Zjednoczonym Królestwie.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Zjednoczonym Królestwie.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Umów partnerskich

Informacje o krajach

Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

W Wielkiej Brytanii cztery KSOW działają w celu usprawnienia realizacji PROW. Cztery sieci są obsługiwane przez ich odpowiednie jednostki JSW.
 
Zapoznaj się z poniższymi sekcjami w Anglii, Irlandii Północnej, Szkocji i Walii, aby uzyskać odpowiednie informacje i kontakty z każdą KSOW.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się z angielską JWS

RDPE Network Support Unit
DEFRA
Floor 2, Horizon House, Deanery Road,
Bristol, BS1 6EB, United Kingdom
Telephone: +44 (0) 208 225 6446

Email: rdpenetwork@defra.gsi.gov.uk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Mark Herbert (Network Manager): mark.herbert@defra.gsi.gov.uk  
Colin Whelan (Innovation Lead): colin.whelan@defra.gsi.gov.uk  
Liz Sheppard (Coordination Lead): liz.sheppard@defra.gsi.gov.uk  
Stacy LeCocq (Operations Manager): stacy.lecocq@defra.gsi.gov.uk

Instytucje Zarządzające

Department for Environment Food and Rural Affairs (DEFRA)
DEFRA
Area 1D, Nobel House
17 Smith Square
London; SW1P 3JR; UK

Contacts:
John Place: john.place@defra.gsi.gov.uk, +44 (0)208 026 3395
Emma Friend: emma.friend@defra.gsi.gov.uk, +44 (0)208 026 3110

Websitehttps://www.gov.uk/government/organisations/department-for-environment-food-rural-affairs

Agencja płatnicza

Rural Payments Agency (RPA)
PO Box 69
Reading
RG1 3YD, UK
Telephone: +44 (0)300 0200 301

Emailruralpayments@defra.gsi.gov.uk

Websitewww.gov.uk/government/organisations/rural-payments-agency

 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się z północnoirlandzką JWS

Northern Ireland Rural Network Support Unit
Room 410
Dundonald House
Upper Newtownards Road
Ballymiscaw
Belfast BT4 3SB. Northern Ireland.

Email: rural.network@daera-ni.gov.uk

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Caoimhe Treanor (Network Manager): caoimhe.treanor@daera-ni.gov.uk
David Carlisle (Network and communications coordinator): david.carlisle@daera-ni.gov.uk

 

Instytucje Zarządzające

Rural Development Programme Management Branch
Room 403, Dundonald House
Upper Newtownards Rd
Belfast, BT4 3SB
Northern Ireland, UK
Telephone: 00 44 (0)2890 524078

Email: rural.policy@daera-ni.gov.uk

Agencja płatnicza

European Services Branch
Orchard House
40 Foyle St
Derry BT48 6AT
Northern Ireland, UK

Email: esb@dardni.gov.uk

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się ze szkocką JWS

Scottish Rural Network Support Unit
Scottish Government
B1 Spur, Saughton House, Broomhouse Drive
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)131 244 2230

Email: info@ruralnetwork.scot

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Alistair Prior (Head of Network Support Unit and Rural Communities Team): Alistair.Prior@gov.scot
Alan Robertson (Network Manager): alan@ruralnetwork.scot

Instytucje Zarządzające

Directorate for Agriculture, Food and Rural Communities
Agriculture and Rural Development Division
D Spur, Saughton House
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)131 244 9253

Contact person: Neil Watt: Neil.Watt@gov.scot

Website: www.gov.scot/Topics/farmingrural/SRDP

Agencja płatnicza

Directorate for Agriculture, Food and Rural Communities
Rural Payments and Inspections Division
Q1 Spur, Saughton House
Edinburgh, EH11 3XD
Scotland, UK
Telephone: +44 (0)300 244 9527

E-mail: RPIDCommunications@gov.scot

Website: www.ruralpayments.org/publicsite/futures/

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Informacje KSOW

Skontaktuj się ze szkocką JWS

Wales Rural Network Support Unit (English) / Uned Gefnogi Rhwydwaith Gwledig Cymru (Welsh)
Rhodfa Padarn
Llanbadarn Fawr
Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3UR
Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 062 2302

Email: ruralnetwork@gov.wales

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

John Davies (Head of Wales Rural Network - General)  
Mandi Wilson (Wales Rural Network Manager)  
Arwel Lewis (Wales Rural Network Website Manager)  
Katy Watkin (Wales Rural Network Manager)  
Susan Yapp (Wales Rural Network Manager)

Instytucje Zarządzające

Welsh Government
Cathays Park
Cardiff, CF10 3NQ
Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 0603300

Email: CustomerHelp@wales.gsi.gov.uk

Websitehttp://gov.wales/?lang=en

Agencja płatnicza

Rural Payments Wales (English)  / Taliadau Gwledig Cymru (Welsh)
PO Box 1081, Cardiff
CF11 1SU, Wales, UK
Telephone: +44 (0)300 062 5004
Fax: +44 (0)1286 662193

Emailrpwonline@wales.gsi.gov.uk

Websitewww.wales.gov.uk/farming