Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Rumunia odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Rumunia

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Rumunia

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
  • Wszystko o umowie partnerskiej (RO, EN)
  • Podsumowanie umowy partnerstwa ENRD ze szczególnym uwzględnieniem EFRROW (EN)
  • Przeczytaj pełną treść wszystkich umów partnerstwa w językach ojczystych oraz ich podsumowania w języku angielskim tutaj.
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z rumuńską JWS

Unitatea de Sprijin a Retelei Nationale de Dezvoltare Rurala (National Support Unit of NRN)
Blvd. Carol I, 2-4, District 3
020921 - Bucharest
Romania
Telephone: 0040 213 078 624
Fax: 0040 213 078 606

E-mail: rndr@madr.ro

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Angelica COVRIG (Director):
Cristina COMAN (Head of Office):
Laurentiu Lupu (Legal expert):
Beatrice Zaharescu (Communication with ENRD; LEADER/CLLD, official in charge with LEADER TNC projects on SFC):
Nancy Samargiu (Innovation/EIP; Website and online communication):
Cristina Savu (NRN self-assessment/ evaluation):
Mihai Ghita (Website and online communication):
Simona Nimu (Social Media/ Information):

Instytucje Zarządzające

Autoritatea de Management pentru PNDR (Managing Authority for NRDP)
Blvd. Carol I, 2-4, District 3
020921 - Bucharest
Romania
Telephone: 0040 213 078 640
Fax: 0040 213 078 606

Contact persons: 
Daniela Rebega (General Director of MA), dana.rebega@madr.ro
Bogdan Alecu (Deputy General Director), bogdan.alecu@madr.ro

Website: www.madr.rowww.pndr.ro

Agencja płatnicza

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (Paying Agency  for Rural Investments)
Str. Stirbei Voda, 43, District 1
010103 - Bucharest
Romania
Telephone: 0040 214 022 750
Fax: 0040 213 156 779

E-mail: cabinet@afir.info

Contact person: Mihai-Liviu MORARU, mihai.moraru@afir.info

Website: www.afir.info