W Portugalia rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z trzy Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat trzy PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Portugalia.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Portugalia.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Umów partnerskich

Informacje o krajach

Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z portugalską JWS

Estrutura Técnica de Animação da Rede Rural Nacional 
Av. Afonso Costa, n.º 3 - 7.º 
1949-002 LISBOA
Portugal
Telefon: 00351 218442382
Fax: 00351 218442380

E-mail: rederuralnacional@dgadr.pt

Osoba odpowiedzialna za kontakt:

Maria Custódia Correia (NRN Coordinator, NRN self-assessment/evaluation):
Ana Ribes (Networking):
Paula Rocha (Communication):
Francisco Mendes (Communication):
Maria de S. Luís Centeno (Innovation/EIP - representative in the subgroup Innovation):

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autoridade de Gestão do PDR 2020 (PDR 2020 Managing Authority)
Rua de São Julião, nº. 63
1149–030 LISBOA
Portugal
Telephone: 00351 213 819333
Fax: 00351 213 856858

Email: pdr2020.apoio@pdr-2020.pt

Website: www.pdr-2020.pt

Agencja płatnicza

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP I.P. (Financing Institute for Agriculture and Fisheries - IFAP I.P.)
Rua Castilho, nº. 45-51
1269-164 LISBOA
Portugal
Telephone: 00351 213 846000
Fax: 00351 213 846170

Email: ifap@ifap.pt

Website: www.ifap.min-agricultura.pt

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autoridade de Gestão do PRORURAL + (PRORURAL+ Managing Authority)
Direção Regional do Desenvolvimento Rural
Vinha Brava
9700-240 Angra do Heroismo
Portugal
Telephone: 00351 295 404280
Fax: 00351 295 216359

Email: drdr.proruralmais@azores.gov.pt

Website: www.proruralmais.azores.gov.pt

Agencja płatnicza

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP I.P. (Financing Institute for Agriculture and Fisheries - IFAP I.P.)
Rua Castilho, nº. 45-51
1269-164 LISBOA
Portugal
Telephone: 00351 213 846000
Fax: 00351 213 846170

Email: ifap@ifap.pt

Website: www.ifap.min-agricultura.pt

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autoridade de Gestão do PRODERAM 2020 (PRODERAM 2020 Managing Authority)
Secretaria Regional de Agricultura e Pescas
Rua do Aljube, n.º 49 - Edifício Funchal
9000-067 FUNCHAL
Portugal
Telephone: 00351 291 209690
Fax: 00351 291 209699

Email: proderam2020@madeira.gov.pt

Website: www.ifap.min-agricultura.pt

Agencja płatnicza

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas - IFAP I.P. (Financing Institute for Agriculture and Fisheries - IFAP I.P.)
Rua Castilho, nº. 45-51
1269-164 LISBOA
Portugal
Telephone: 00351 213 846000
Fax: 00351 213 846170

Email: ifap@ifap.pt

Website: www.ifap.min-agricultura.pt