Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Łotwa odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Łotwa;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Łotwa.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Country Information

RDP documents
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Partnership Agreement documents
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
National Rural Network

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z łotewską JWS

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts (Latvian Rural Network Unit)
Rīgas iela 34, Ozolnieki
Ozolnieku pagasts
3018 - Ozolnieku novads
Latvia
Telephone: 00371 63 050 220
Fax: 00371 63 022 264

E-mail: laukutikls@llkc.lv

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Edgars Linde (Head of the Network): edgars.linde@llkc.lv
Liene Feldmane (Project Manager): liene.feldmane@llkc.lv
Dzintars Vaivods (Project Manager): dzintars.vaivods@llkc.lv
Kristīne Cinglere (Project Manager): kristine.cinglere@llkc.lv
Madara Černuho (Project Manager): madara.cernuho@llkc.lv

Managing Authority

Zemkopības ministrija (Ministry of Agriculture)
Republikas laukums 2
1981- Riga 
Latvia
Telephone: 00371 67 027 010
Fax: 00371 67 027 512

E-mail: zm@zm.gov.lv

Website: www.zm.gov.lv

Paying Agency

Lauku atbalsta dienests (Rural Support Service)
Republikas laukums 2
1981- Riga 
Latvia
Telephone: 00371 67 027 542
Fax: 00371 67 027 120

E-mail: lad@lad.gov.lv

Website: www.lad.gov.lv