Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Łotwa odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Łotwa;

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Łotwa.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

 

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z łotewską JWS

Valsts Lauku tīkla Sekretariāts (Latvian Rural Network Unit)
Rīgas iela 34, Ozolnieki
Ozolnieku pagasts
3018 - Ozolnieku novads
Latvia
Telephone: +37 1 63050220
Fax: +37 1 63022264

E-mail: laukutikls@llkc.lv

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Edgars Linde (General):
Zanda Dimanta-Svilpe (Bioeconomy, Smart villages):
Liene Feldmane (Rural development expert):
Dzintars Vaivods (Financial Manager):
Kristīne Cinglere (Leader/CLLD; Innovation):
Madara Černuho (NRN self-assessment):

Instytucje Zarządzające

Zemkopības ministrija (Ministry of Agriculture)
Republikas laukums 2
1981- Riga 
Latvia
Telephone: +37 1 67027010
Fax: +37 1 67027512

E-mail: zm@zm.gov.lv

Website: www.zm.gov.lv

Agencja płatnicza

Lauku atbalsta dienests (Rural Support Service)
Republikas laukums 2
1981- Riga 
Latvia
Telephone: +37 1 67027542
Fax: +37 1 67027120

E-mail: lad@lad.gov.lv

Website: www.lad.gov.lv