W Włochy rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z 21 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 21 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Włochy.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Włochy.

Rural development funding through the EAFRD is part of a broader framework of European Structural and Investment Funds (ESI Funds), including also Regional Development, Social, Cohesion, and Fisheries Funds. These are managed nationally, by each EU Member State, on the basis of Partnership Agreements, strategic plans outlining the country’s goals and investment priorities.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowy PROW” 

Pełna treść (IT)
Podsumowanie PROW ENRD (EN)
Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Pełna treść (IT)
Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)
Podsumowanie prasowe PROW (ITEN). Źródło: Komisja Europejska

Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Dokumenty umowy partnerskiej
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z włoską JWS

Segretariato Tecnico Rete Rurale Nazionale (Technical Secretariat for the National Rural Network)
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Via XX Settembre, 20
00187 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 6655041; 0039 064 6655043; 0039 064 6655044; 0039 064 6655144
Fax: 0039 064 881707

Email: disr2@politicheagricole.it

Osoby odpowiedzialne za kontakt:
Paolo Ammassari (Head of NRN and Rural Development Unit): p.ammassari@politicheagricole.it
Riccardo Passero (NRN coordination secretariat - NSU): r.passero@politicheagricole.it
Paola Lionetti (NRN coordination secretariat - NSU): p.lionetti@politicheagricole.it

Instytucje Zarządzające

Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN)
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
Direzione Generale dello sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20
00187 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 6654087; 0039 064 6655040
Fax: 39 064 881707

Email: e.gatto@politicheagricole.itp.ammassari@politicheagricole.it

Website: www.politicheagricole.it

Agencja płatnicza

AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura)
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: direttore.coordinamento@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Abruzzo
Dipartimento Agricoltura
Via Catullo, 17
67127 Pescara
Italy
Telephone: 0039 085 7672800
Fax: 0039 085 7672813

Email: dpd@regione.abruzzo.itantonio.dipaolo@regione.abruzzo.it

Website: www.regione.abruzzo.itwww.rica.inea.it/PSR_2014_2020

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Basilicata
Dipartimento Politiche Agricole e Forestali
Via Vincenzo Verrastro, 10
85100 Potenza
Italy
Telephone: 0039 097 1668660
Fax: 0039 097 1668574

Emailadg.psr@regione.basilicata.itvittorio.restaino@regione.basilicata.it

Websitewww.basilicatapsr.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Bolzano
Dipartimento Agricoltura - Palazzo 6
Via Brennero, 6
39100 Bolzano
Italy
Telephone: 0039 047 1415010
Fax: 0039 047 1415103

Email: klaus.unterweger@provincia.bz.it

Website: www.provincia.bz.it/agricoltura

Agencja płatnicza

OPPAB Bolzano
Via Dr. Julius Perathoner 10
39100 Bolzano
Italy
Telephone: 0039 047 1413930
Fax: 0039 047 1413959

Emailorganismo_pagatore@provincia.bz.it

Websitewww.provincia.bz.it/europa/it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Campania
Giunta Regionale - AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Via G. Porzio Centro Direzionale - Isola A6
80134 Napoli
Italy
Telephone: 0039 081 7967319 

Emailfilippo.diasco@regione.campania.it

Websitewww.agricoltura.regione.campania.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura 
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Emailinfosvilupporurale@agea.gov.it

Websitewww.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura
Viale Silvani, 6
40122 Bologna
Italy
Telephone: 0039 051 284257
Fax: 0039 051 284659

Emailagrdga@regione.emilia-romagna.itvmazzotti@regione.emilia-romagna.it

Websitewww.agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020

Agencja płatnicza

AGREA Emilia Romagna
Largo Caduti del Lavoro 6
40122 Bologna
Italy
Telephone: 0039 051 527 494 070
Fax: 0039 051 5274910

Email: Agreasegreteriadirezione@regione.emilia-romagna.it

Website: www.agrea.regione.emilia-romagna.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Friuli Venezia Giulia
Via Sabbadini, 31
33100 Udine
Italy
Telephone: 0039 043 2555509
Fax: 0039 043 2555757

Email: svilupporurale@regione.fvg.itserena.cutrano@regione.fvg.it

Websitewww.regione.fvg.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Emailinfosvilupporurale@agea.gov.it

Websitewww.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Lazio
Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale Caccia e Pesca
Via del Serafico, 107
00145 Rome
Italy
Telephone: 0039 065 1688003
Fax: 0039 065 1688159

Emailrottaviani@regione.lazio.itraleandri@regione.lazio.it

Websitewww.lazioeuropa.it/psrfeasr

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Liguria
Settore Politiche Agricole
Via B. Bosco 15
16121 Genova
Italy
Telephone: 0039 010 5484853
Fax: 0039 010 5484909

Emailpolitiche.agricole@regione.liguria.itriccardo.jannone@regione.liguria.it

Websitewww.agriligurianet.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Lombardia
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Telephone: 0039 026 7658375
Fax: 0039 026 7652719

EmailAdG_SviluppoRurale@regione.lombardia.itpietro_buonanno@regione.lombardia.it

Websitewww.agricoltura.regione.lombardia.it

Agencja płatnicza

OPR Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano
Italy
Telephone: 0039 026 7652688
Fax: 0039 026 3936164

Emailopr@pec.regione.lombardia.it

Websitewww.opr.regione.lombardia.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Marche
Servizio Agricoltura Forestazione e pesca
Via Tiziano, 44
60121 Ancona
Telephone: 0039 071 8063786

Emailservizio.agricoltura@regione.marche.itcristina.martellini@regione.marche.it     

Websitewww.agricoltura.regione.marche.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Molise
Direzione Generale III Lavoro, Formazione Professionale
Promozione e Tutela Sociale, Istruzione, Politiche Agricole e Forestali, Politiche della Montagna, Pesca Produttiva
Via N. Sauro, 1
86100 Campobasso
Italy
Telephone: 0039 0874 4291

Email: adgpsr@regione.molise.itbes.pillarella@regione.molise.it      

Website: www3.regione.molise.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Piemonte
Direzionale Regionale Agricoltura
Corso Stati Uniti, 21
10128 Torino
Italy
Telephone: 0039 011 4322223
Fax: 0039 011 4323791

Email: psr@regione.piemonte.itgaudenzio.depaoli@regione.piemonte.it      

Website: www.regione.piemonte.it/agri/

Agencja płatnicza

ARPEA
Via Bogino, 23
10123 Torino
Italy
Telephone: 0039 011 3025100
Fax: 0039 011 3025199

Email: info@arpea.piemonte.it

Website: www.arpea.piemonte.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Puglia
Settore Agricoltura
Lungomare N. Sauro, 45
70121 Bari
Italy
Telephone: 0039 080 5405199
Fax: 0039 080 5405233

Emaildirettore.dipartimentoagricoltura@regione.puglia.it 

Websitewww.svilupporurale.regione.puglia.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Sardegna
Direzione Generale Agricoltura
Via Pessagno, 4
09126 Cagliari
Italy
Telephone: 0039 070 6066330
Fax: 0039 070 6066276

Emailagricoltura@regione.sardegna.itsebpiredda@regione.sardegna.it

Websitewww.regione.sardegna.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Sicilia
Dipartimento Interventi Strutturali per l'Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2771
90145 Palermo
Italy
Telephone: 0039 091 7076237
Fax: 0039 091 7076129

Emailagri.direzione@regione.sicilia.itgaetano.cimo@regione.sicilia.it

Websitewww.psrsicilia.it/2014-2020/

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Trento
Servizio Politiche Sviluppo Rurale
Via G.B. Trener
38100 Trento
Italy
Telephone: 0039 046 1495796

Emailpsrtrento@provincia.tn.italberto.giacomoni@provincia.tn.it

Websitewww.trentinoagricoltura.it

Agencja płatnicza

APPAG Trento
Via G. B. Trener, 3
38121  Trento
Italy
Telephone: 0039 046 1495877
Fax: 0039 046 1495810

Emailappag@provincia.tn.it

Websitewww.appag.provincia.tn.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Toscana 
Direzione generale agricoltura
Via di Novoli 26
50127  Firenze
Italy
Telephone: 0039 055 4383761
Fax: 0039 055 4382407

Emailpsr@regione.toscana.itroberto.pagni@regione.toscana.it

Websitewww.regione.toscana.it

Agencja płatnicza

ARTEA Toscana
Via Ruggero Bardazzi 19/21
50127  Firenze
Italy
Telephone: 0039 055 324171
Fax: 0039 055 3241799

Emailsegreteria@artea.toscana.it

Websitewww.artea.toscana.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Umbria
Direzione Regionale Risorsa Umbria 
Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali 
Ambito di coordinamento Agricoltura, cultura e turismo
Via Mario Angeloni, 61
06124 Perugia
Italy
Telephone: 0039 075 5045190
Fax: 0039 075 5045428

EmailDirezione3@regione.umbria.itcbecchetti@regione.umbria.it

Websitewww.regione.umbria.it

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Autorità di Gestione PSR Valle d'Aosta
loc. grande Charrière, 63
11020 Saint Cristophe - Aosta
Italy
Telephone: 0039 016 5275410
Fax: 0039 016 5275312; 0039 016 5275204

Emailc.bredy@regione.vda.it       

Website: www.regione.vda.it/agricoltura/

Agencja płatnicza

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura
Via Palestro, 81
00185 Rome
Italy
Telephone: 0039 064 9499730
Fax: 0039 064 9499772

Email: infosvilupporurale@agea.gov.it

Website: www.agea.gov.it

Informacje o krajach

Dokumenty PROW