Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Grecja odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Rural development funding through the EAFRD is part of a broader framework of European Structural and Investment Funds (ESI Funds), including also Regional Development, Social, Cohesion, and Fisheries Funds. These are managed nationally, by each EU Member State, on the basis of Partnership Agreements, strategic plans outlining the country’s goals and investment priorities.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z grecką JWS

Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο της Ελλάδας
58 Athinon Avenue,
114 41 Athens
Greece
Telefon: +302 105 275 014

Email: ead@mou.gr

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Maria-Christina Makrandreou (Head of Unit): +302105275142, mmakrandreou@mou.gr
Gabriela Michail: +302105275027, gmichail@mou.gr
Pery Thomopoulou: +302105275059, pthomopoulou@mou.gr
Vaso Chalvantzi: +302105275229, vchalvantzi@mou.gr

Instytucje Zarządzające

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΑ 2014-2020
58 Athinon Avenue,
114 41 Athens
Telephone: 0030 210 5275100
Fax: 0030 210 5275144

Email: agrotikianaptixi@mou.gr

Website: www.agrotikianaptixi.gr

Agencja płatnicza

OPEKEPE - Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
5 Domokou street,
10445 Athens
Telephone: 0030 210 8802000
Fax: 0030 210 8802734

Website: www.opekepe.gr