W Niemcy rozwojem obszarów wiejskich kierują w sposób zdecentralizowany główne regiony administracyjne kraju, które korzystają z 13 Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). PROW są finansowane z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określają priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych.

Ważne informacje na temat 13 PROW znajdziesz poniżej.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Niemcy.

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Niemcy.

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych. 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowe ramy”

Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)
Podsumowanie prasowe PROW (EN). Źródło: Komisja Europejska

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich — „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Pełna treść (DE)
Arkusz informacyjny PROW DG AGRI (EN)
Podsumowanie prasowe PROW (EN). Źródło: Komisja Europejska

Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Dokumenty umowy partnerskiej
Informacje KSOW

 

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki..

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z niemiecką JWS

Deutsche Vernetzungsstelle Ländliche Räume - DVS (National Rural Network Germany)
DVS Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federal Office for Agriculture and Food)
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
Germany
Telephone: 0049 228 6845 3956

Email: dvs@ble.de

Osoby odpowiedzialne za kontakt:

Jan Swoboda (Head of Unit):
Stefan Kämper (CLLD):
Anke Wehmeyer (LEADER, CLLD):
Stephanie Mueller (LEADER, CLLD):
Isabella Mahler LEADER, CLLD):  
Isabell Friess (LEADER, CLLD):
Moritz Kirchesch (LEADER, village development):
Bettina Rocha (Agriculture/EIP):
Susanne Schniete (AES, nature conservation):
Camilla Bentkamp (nature consveration):
Anja Rath (magazin):
Andrea Birrenbach (magazin):
Dagmar Nitsch (web):
Irene Lange (web, social media):
Tim Schneider (newsletter):
Felix Kupfernagel (social media):

Instytucje Zarządzające

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (Federal Ministry of Food, Agriculture and Consumer Protection)
Rochusstraße 1
53123 Bonn
Germany
Telephone: 0049 228 529 3641

Email: frank.bartelt@bmel.bund.de

Website: www.bmel.de

Agencja płatnicza

Unit 211, Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (Federal Office for Agriculture and Food)
Deichmanns Aue 29
53179 Bonn
Germany
Telephone: 0049 228 6845 3378

Email: 211@ble.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Ernährung und ländlichen Raum Baden-Württemberg (Ministry for Food and rural areas, Baden-Württemberg)
Kernerplatz 10
70182 Stuttgart
Germany
Telephone: 0049 711 126 2265

Email: hans-peter.riedlberger@mlr.bwl.de

Websitewww.landwirtschaft-bw.info

Agencja płatnicza

Ministerium für Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz - Stabsstelle EU-Maßnahmen (Ministry of Rural areas, Food and Consumer protection – Department for EU Affairs)
Postfach 10 34 44
70029 Stuttgart
Germany

Email: posteingang.SEU@mlr.bwl.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Bayerisches Staatsministerium für Landwirtschaft und Forsten (Bavarian Ministry for Agriculture and Forestry)
Postfach 22 00 12
80535 München
Germany
Telephone: 0049 892 182 2222

Email: maximilian.wohlgschaft@stmlf.bayern.de

Website: www.stmelf.bayern.de

Agencja płatnicza

Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Bavarian State Ministry of Food, Agriculture and Forestry)
Herrn Reimann
Postfach 22 00 12
80535 München
Germany

Email: zahlstellenkoordinierung@stmelf.bayern.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Landwirtschaft (Ministry for Rural Development, Environment and Agriculture)
Henning-von-Tresckow-Straße, 2 - 13
14467 Potsdam
Germany
Telephone: 0049 331 866 7701

Email: silvia.rabold@mlul.brandenburg.de

Website: www.eler.brandenburg.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (Ministry of Infrastructure and Agriculture)
Herrn Falk
Postfach 60 11 61
14411 Potsdam
Germany

Email: zahstelle@mlul.brandenburg.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Hessisches Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucher (Ministry of Hesse for Environment, rural areas and consumer)
Mainzer Straße 80
65189 Wiesbaden
Germany

Email: joachim.dippel@hmuelv.hessen.de

Website: www.eler.hessen.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Ministry for Agriculture, Environment and Consumer Protection)
Paulshöher Weg 1
19061 Schwerin
Germany
Telephone: 0049 385 588 6350

Email: w.wienkemeier@lu.mv-regierung.de

Website: www.regierung-mv.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz (Ministry of Agriculture, Environment and Consumer protection)
Frau Westenberger
Postfach 544
19048 Schwerin
Germany

Email: s.westenberger@lu.mv-regierung.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Niedersächsische Staatskanzlei (State Chancellery of Lower Saxony)
Planckstr. 2
30169 Hannover
Germany

Email: eler@ml.niedersachsen.de

Websitewww.ml.niedersachsen.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Verbraucherschutz (Ministry of Food, Agriculture and Consumer protection)
Herrn Kix
Postfach 2, 43
30002 Hannover
Germany

Email: EU-zahlstelle@ml.niedersachsen.de

 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt (Ministry of climate protection and Environment)
Postfach 30 06 52
40190 Düsseldorf
Germany
Telephone: 0049 221 4566 285

Email: marion.schlue@mkulnv.nrw.de

Website: www.umwelt.nrw.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (Ministry of Climate protection, Environment, Agriculture, Nature- and Consumer protection)
Herrn Dr. Dietzel
Postfach 30 06 52
40190 Düsseldorf
Germany

Email: ZS-koordinierung@mkulnv.nrw.de

 

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz (Ministry of environment, agriculture, food,  viticulture and forestry of Rhineland-Palatinate)
Kaiser-Friedrich-Str. 1
55116 Mainz
Germany
Telephone: 0049 6131 16-2674

Email: Franz-Josef.Strauss@mulewf.rlp.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten (Ministry of Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry)
Frau Rapp
Kaiser-Friedrich-Str. 1
55116 Mainz
Germany

Email: zahlstelle-rlp@mulewf.rlp.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Wirtschaft und Wissenschaft (Ministry of economy and science)
Keplerstr. 18
66117 Saarbrücken
Germany
Telephone: 0049 681 501 4348

Email: t.gross@wirtschaft.saarland.de

Website: www.umwelt.saarland.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz  (Ministry of Environment and Consumer protection)
Frau Voigt
Postfach 10 24 61
66024 Saarbrücken
Germany

Email: zsagrar@umwelt.saarland.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Ministry of Saxony for Environment and Agriculture)
Postfach 10 05 10
01076 Dresden
Germany
Telephone: 0049 51 564 2235

Email: martina.kersten@smul.sachsen.de

Website: www.eler.sachsen.de/

Agencja płatnicza

Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (Saxon State Ministry of Environment and Agriculture)
Herrn Dr. Hohmann
Postfach 10 05 10
01075 Dresden
Germany

Email: EU-Zahlstelle-SMUL@smul.sachsen.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium der Finanzen (Ministry of Finance)
Editharing 40
39108 Magdeburg
Germany
Telephone: 0049 391 567 2045

Email: Ralf.Mueller@sachsen-anhalt.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt (Ministry of Agriculture an Environment)
Herrn Hähnlein
Leipziger Str. 58
39112 Magdeburg
Germany

Email: zahlstelleST_EGFL_ELER@mlu.sachsen-anhalt.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Ministry of energy transition, agriculture, environment and rural areas)
Mercatorstraße 3
24106 Kiel
Germany

Email: harald.bach@melur.landsh.de

Website: www.schleswig-holstein.de

Agencja płatnicza

Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (Ministry of Energy revolution, Agriculture, Environment and Rural areas)
Herrn Adam
Postfach 7151
24171 Kiel
Germany

Email: christoph.adam@melur.landsch.de

Informacje o krajach

Dokumenty PROW
Instytucje Zarządzające

Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft (Ministry of infrastructure and agriculture Thuringia)
Beethovenstr. 3
99096 Erfurt
Germany
Telephone: 0049 361 3799-361

Email: markus.kunnen@tmil.thueringen.de

Agencja płatnicza

Thüringer Ministerium für Landwirtschaft, Forsten, Umwelt und Naturschutz (Thuringian Ministry of Agriculture, Forestry, Environment and Nature conservation)
Herrn Lettau
Postfach 90 03 65
99106 Erfurt

Email: karsten.rottleb@tlvwa.thueringen.de