Zarządzanie rozwojem obszarów wiejskich w Bułgaria odbywa się na poziomie krajowym za pośrednictwem jednego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) finansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz ze środków państwowych. PROW określa priorytetowe podejścia i działania mające zaspokajać potrzeby poszczególnych obszarów geograficznych, które obejmuje.

Zapoznaj się z projektami wspieranymi z EFRROW na terenie Bułgaria

Przeglądaj Lokalne Grupy Działania (LGD) w Bułgaria

Finansowanie rozwoju obszarów wiejskich poprzez EFRROW jest częścią szerszych ram europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (EFSI), w tym Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności oraz Funduszu Rybackiego. Funduszami zarządzają na poziomie krajowym poszczególne państwa członkowskie UE, bazując w tym zakresie na umowach partnerskich, strategicznych planach zarysowujących cele krajowe oraz priorytetach inwestycyjnych.

Informacje o krajach

Dokumenty PROW

Zapoznaj się z podsumowaniami ENRD wszystkich krajowych i regionalnych PROW. Dowiedz się więcej na temat wdrażania PROW i ogólnych ram polityki rozwoju obszarów wiejskich.
Dokumenty umowy partnerskiej
Zobacz przygotowane przez ENRD podsumowania wszystkich 28 umów partnerstwa.
Informacje KSOW

KSOW funkcjonują w każdym państwie członkowskim UE, a do ich zadań należy udoskonalanie celów w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, jak również umożliwianie i ułatwianie wymiany informacji oraz wzajemnego uczenia się partnerom uczestniczącym we wdrażaniu polityki.

Każda KSOW ma swoją Jednostkę Wsparcia Sieci (JWS), której zadaniem jest koordynowanie prac tematycznych i analitycznych, umożliwianie tworzenia sieci kontaktów oraz wymiany informacji, a także komunikowanie wyników prac i punktów widzenia sieci.

Skontaktuj się z bułgarską JWS

Управляващ Орган, Дирекция "Развитие на селские райони" (Managing Authority, Rural Development Department)
55, Hristo Botev Bld.
1040 Sofia
Bulgaria
Telephone: +359 2 985 11 333, +359 2 985 11 590

Email: rdd@mzh.government.bg

Osoba odpowiedzialna za kontakt: 

Elena Hadjinicolova (Managing Authority, NRN):
Stefan Spasov (Managing Authority, LEADER/CLLD):
Tatyana Petrova (Managing Authority, NRN):

Instytucje Zarządzające

Министерство на земеделието и храните (Ministry of Agriculture and Food)
55, Hristo Botev Bld.
1040 Sofia
Bulgaria
Telephone: +359 2 985 11 354

Contact person: Elena Hadjinicolova, Chief expert, Rural Development Department
Email: rdd@mzh.government.bg

Website: www.mzh.government.bg/bg/

Agencja płatnicza

Държавен Фонд Земеделие-Разплащателна Агенция (State Fund Agriculture Paying Agency)
136, Tzar Boris III Bld.
1618 Sofia
Bulgaria
Telephone: +359 2 8187 100

Email: dfz@dfz.bg

Websitehttp://dfz.bg/en/about-sfa/