Cork 2.0 a przyszłość rozwoju obszarów wiejskich

Europejska konferencja Cork 2.0 poświęcona rozwojowi obszarów wiejskich, która odbyła się w irlandzkim mieście Cork w dniach 56 września 2016 r., przyciągnęła ponad 340 interesariuszy, którzy prowadzili rozważania na temat bieżących wyzwań i możliwości w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich Europy oraz najlepszych sposobów reagowania na nie. 

Nadrzędnym celem oraz głównym rezultatem tego wydarzenia była Deklaracja z Cork 2.0 2016: Lepsze życie na obszarach wiejskich. Ta nowa deklaracja stanowi ramy dla przyszłości polityki oraz działań w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich Europy. 

Deklaracja z Cork 2.0 została oparta na olbrzymiej ilości przekazów i pomysłów pochodzących z warsztatów zorganizowanych podczas konferencji. Swój wkład wnieśli najróżniejsi interesariusze rozwoju obszarów wiejskich: rolnicy i leśnicy, ekolodzy, naukowcy, przedstawiciele instytucji zarządzających PROW, organizacji pozarządowych, Lokalnych Grup Działania i Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, właściciele przedsiębiorstw, doradcy, członkowie Parlamentu Europejskiego, audytorzy oraz urzędnicy Komisji Europejskiej. 

Deklaracja z Cork 2.0 powstała dokładnie 20 lat po przełomowej europejskiej konferencji poświęconej rozwojowi obszarów wiejskich w Cork w 1996 r., zwieńczonej podpisaniem pierwszej Deklaracji z Cork, która stworzyła podstawy polityki rozwoju obszarów wiejskich UE.


Deklaracja z Cork 2.0: Lepsze życie na obszarach wiejskich

PDF [български]

 

Cork 2.0 — najważniejsze informacje

Przeczytaj Wydanie specjalne newslettera ENRD zawierające podsumowanie najważniejszych punktów Konferencji i Deklaracji z Cork 2.0.

 

Działania interesariuszy od czasu konferencji

  • działania Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]
  • działania Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich [PDF ENRD Magazine - Autumn 2015 - 13 Mb]

/file/cork-visualjpg_plcork-visual.jpg


Cork 2.0 pod lupą

Przeczytaj wydanie magazynuRural Connectionsz jesieni 2016 r., poświęcone Konferencji i Deklaracji z Cork 2.0. Znajdziesz w nim m.in.: 

  • omówienie konferencji; 
  • główne wnioski z dyskusji w ramach warsztatów; 
  • pełną treść Deklaracji z Cork 2.0 2016; 
  • opinie i reakcje uczestników konferencji.

/file/rc-autumnjpg_plrc-autumn.jpg