Kontakt

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zrzesza podmioty związane z rozwojem wsi na obszarze całej Unii Europejskiej. Sieć jest ośrodkiem wymiany i komunikacji na potrzeby dzielenia się informacjami dotyczącymi praktycznego funkcjonowania oraz sposobów usprawniania polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

ENRD nie jest organizacją wymagającą oficjalnego członkostwa, jeśli więc interesujesz się rezultatami rozwoju obszarów wiejskich w Europie, zachęcamy do śledzenia informacji i angażowania się! 

W tej sekcji zamieszczone są informacje kontaktowe dwóch jednostek wspierających pracę ENRD — Punktu Kontaktowego i Punktu Informacyjnego ds. Oceny — jak również organów odpowiedzialnych za wdrażanie polityki na poziomie krajowym i regionalnym. Można tu również znaleźć listę przydatnych odnośników do instytucji europejskich i międzynarodowych oraz organizacji związanych z rozwojem obszarów wiejskich. 

Poniższe odnośniki prowadzą do różnych treści sekcji: