Informacje na temat ENRD

Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) jest ośrodkiem wymiany informacji w dziedzinie praktycznego funkcjonowania oraz sposobów usprawniania polityki, programów, projektów i innych inicjatyw związanych z rozwojem obszarów wiejskich. 

ENRD nie jest organizacją opartą na zasadzie członkostwa. Jej praca ma na celu angażowanie i przyciąganie wszystkich osób zainteresowanych wspomaganiem rozwoju obszarów wiejskich Europy. 

ENRD wspiera skuteczne wdrażanie programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) państw członkowskich UE poprzez tworzenie i udostępnianie wiedzy oraz ułatwianie wymiany informacji i współpracy między obszarami wiejskimi na terenie całej Europy. Działania te są wspomagane przez dwie jednostki wsparcia: Punkt Kontaktowy ENRD oraz Europejskie Centrum Informacyjne na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

Więcej informacji na temat funkcjonowania, struktur zarządzania oraz jednostek wsparcia ENRD można znaleźć w poniższych sekcjach.