Zarząd

ENRD współpracuje z drugą Europejską Siecią Obszarów Wiejskich — Europejskim Partnerstwem Innowacyjnym na rzecz Wydajnego i Zrównoważonego Rolnictwa (EIP-AGRI).

Prace obydwu sieci są nadzorowane przez formalne struktury zarządzające, które skupiają liczne grupy podmiotów zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich.

1. Zgromadzenie Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich, w tym dwie stałe podgrupy pracujące nad następującymi zagadnieniami:

2. Grupa Sterująca ds. Europejskich Sieci Obszarów Wiejskich

Dokumenty źródłowe

  • „Ramy strategiczne i organy zarządzające Sieci Obszarów Wiejskich UE [PDF ]